publikacje

PUBLIKACJE

Paśko Ł., Kusznierz J., Maślak R., Tagayev D., Sergiel A., Pietras-Lebioda A., Borczyk B. 2014: Morphometric exploration of the Eurasian minnow Phoxinus phoxinus diversity: a case study of a widely distributed Palaearctic fish. Annales Zoologici Fennici, 51: 399-412.

Maślak R., Sergiel A., Hill S. P. (2013): Some aspects of locomotory stereotypies in spectacled bears (Tremarctos ornatus) and changes in behavior after relocation and dental treatment. Journal of Veterinary Behavior: Clinical Applications and Research 8: 335-341.

Sergiel A., Maślak R., Kusznierz J., Paśko Ł. (2012): Stereotypie - rozwój i skutki występowania. Medycyna Weterynaryjna 68: 402-405.

Sergiel, A., Maślak, R., Kusznierz, J., Paśko, Ł. 2012: Zachowania stereotypowe – przegląd definicji i klasyfikacji. Medycyna Weterynaryjna 68: 45-48.

Moska M., Wierzbicki H., Macierzyńska A., Strzała T., Maślak R., Warchałowski M. 2011: A microsatellite study in the Łęgucki Młyn/Popielno hybrid zone reveals no genetic differentiation between two chromosome races of the common shrew (Sorex araneus). Acta Theriologica 56:117-122.

Ogrodowczyk A., Ogielska M., Kierzkowski P., Maślak R. 2010: Występowanie salamandry plamistej Salamandra s. salamandra Linnaeus, 1758 na Dolnym Śląsku. Przyroda Sudetów, 13: 179-192.

Maślak R., Paśko Ł., Kusznierz J., Moska M., Heulin H., Surget-Groba Y. 2010: Genetic Differentiation of the sand lizard populations, Lacerta agilis LINNAEUS, 1758 (Reptilia, Lacertidae) in Central Europe. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, LX.

Maślak R., Paśko Ł., Kusznierz J. & Moska M. 2010: Sex ratio in population of Lacerta vivipara (Jacquin, 1787) (Sauria, Lacertidae) in a lowland habitat of the vicinity of Wrocław, SW Poland. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu LX.

Swadźba E., Maślak R., Rupik W. 2009: Light and scanning microscopic studies of integument differentiation in grass snake Natrix natrix L. (Lepidosauria, Serpentes) during embryogenesis. Acta Zoologica 90: 30-41.

Paśko Ł., Maślak R. 2003: Genetics of the peripheral populations of the alpine bullhead, Cottus poecilopus (Scorpaeniformes, Cottidae) in Poland. Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research 41: 196-204.

Surget-Groba Y., Heulin B., Guillaume C.P., Thorpe R., Kupriyanova L., Vogrin N., Maślak R., Mazzotti S., Venczel M., Ghira I., Odierna, G., Leontyeva O., Monney J.C., Smith N. 2001: Intraspecific Phylogeography of Lacerta vivipara and the Evolution of Viviparity. Molecular Phylogenetics and Evolution 18: 449-459.

Maślak R., Paśko Ł. 1999: Predators of the common lizard (Zootoca vivipara) in a habitat of forest glade in SW Poland. British Herpetological Society Bulletin 67: 39-48.

Maślak R. 1999: Zimowanie larw traszki górskiej (Triturus alpestris Laurenti, 1768) na Przedgórzu Sudeckim. Przyroda Sudetów Zachodnich 2: 67-68.

Maślak R., Paśko Ł. 1997: Geschlechtersverhältnis in einer Zootoca vivipara – Population im Flachlandmilieu der Umgebung von Breslau. Die Eidechse 8: 33-39.

Paśko Ł., Maślak R. 1997: Schematy morfometryczne i błąd pomiaru w badaniach ichtiologicznych. Przegląd Zoologiczny 41: 221-231.

Maślak R. 1995: Eidechsen in Polen. - Die Eidechse6: 1-4.


MONOGRAFIE I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH


Maślak R.
(2013): Ryby i minogi, płazy, gady, ssaki. W: Leksykon Zieleni Wrocławia. str. 80-83. Wyd. Via Nova, Wrocław.

Maślak R., Kaźmierczak M. 2010: Żółw egipski (Testudo kleinmanni  Lortet, 1883). Biologia i problemy ochrony. Wydawnictwo Lineart. ss. 96.

Maślak R., Ogielska M., Kierzkowski P. 2008: Gady. w: Witkowski A., Pokryszko B.M. & Ciężkowski W. (red.): Przyroda Parku Narodowego Gór Stołowych. Str. 245-249. Wyd. PNGS, Kudowa Zdrój.

Ogielska M., Baldy K., Kierzkowski P., Maślak R. 2008: Płazy. w: Witkowski A., Pokryszko B.M. & Ciężkowski W. (red.): Przyroda Parku Narodowego Gór Stołowych. Str. 237-244. Wyd. PNGS, Kudowa Zdrój.


KONFERENCJE


Sergiel A., Maślak R., Bowles D., Paśko Ł. (2013): Cross-institutional study on captive bears welfare: a case of Poland. 22nd International Conference on Bear Research & Management, September 15-20, 2013, Provo, Utah, USA. Book of Abstracts, p. 92.

Maślak R., Sergiel A., Hill S.P. (2013): Some aspects of locomotory stereotypies in spectacled bears and changes in behaviour following relocation and dental treatment. 22nd International Conference on Bear Research & Management, September 15-20, 2013, Provo, Utah, USA. Book of Abstracts, p. 91-92.

Dudek R., Kolanek A., Maślak R. (2013). Nowe stanowisko gniewosza plamistego Coronella austriaca na Dolnym Śląsku. II Studencka Konferencja Herpetologiczna, 7-8 października 2013 r., Wrocław.

Sergiel A., Maślak R., Kilvington K., Bowles D. Boncourt, P. Hertwig C. (2012): Captive bears in Poland: an update on a path for better welfare. 21st International Conference on Bear Research & Management, November 26-30, 2012, New Delhi, India. Book of Abstracts, p. 185.

Reljic S., Sergiel A., Beck A., Kužir S., Radišić B., Maślak R., Mergenci A., Bednarski M., Piasecki T., Kierzkowski P., Huber D. (2012): Incidence of ovulation in brown bears as indicator of range of reproductive age. 21st International Conference on Bear Research & Management, November 26-30, 2012, New Delhi, India. Book of Abstracts, p. 218.

Huber D., Sergiel A., Maślak R., Kusak J., Maljkovic D. (2012): Closer look at sexual and reproductive behaviours of captive brown bears. 21st International Conference on Bear Research & Management, November 26-30, 2012, New Delhi, India. Book of Abstracts, p. 226.

Sergiel, A., Maślak R. 2011: Captive bears welfare research in Poland: results and improvements. 20th International Conference on Bear Research and Management, July 217-23 2011, Ottawa, Canada.

 

Sergiel, A., Maślak, R., Sobczyński M. 2011: Stereotypic behaviour patterns and other stress indicators in captive bears. 20th International Conference on Bear Research and Management, July 217-23 2011, Ottawa, Canada.

Bednarski, M., Huber, D., Maślak, R., Piasecki, T., Sergiel, A., Sołtysiak, Z. 2011: Chronic kidney failure in captive Asiatic black bear. 20th International Conference on Bear Research and Management, July 217-23 2011, Ottawa, Canada.

Bednarski M., Huber D., Maślak R., Piasecki T., Sergiel A. 2011: Hematologic and serum biochemical values of “semi-hibernating” captive brown bears. 20th International Conference on Bear Research and Management, July 217-23 2011, Ottawa, Canada.

Sergiel A., Maślak R. 2010: Captive Bears Welfare Research. Poland 2007-2009. W: Godzińska E.J., Trojan M. (red.) Książka Abstraktów “Etologia i nauki behawioralne: od wioślarek planktonowych do człowieka”.  Konferencja zorganizowana przez Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Polskie Towarzystwo Etologiczne (PTETol.) oraz Instytut  Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego PAN, 16.10.2010 Warszawa.

Sergiel A., Maślak R. 2010: Translokacja do utrzymywania w niewoli – procedury i kryteria. Konferencja szkoleniowa: Grupa interwencyjna ds. Niedźwiedzi, 31 maja- 1 czerwca 2010, Wegrzce k/Krakowa.

Sergiel A., Maślak, R. 2010: Captive Bears Welfare Monitoring, Poland 2007-2009. Workshop: Captive Bear Issue and Its Management: The Bear Sanctuaries. 19th International Conference on Bear Research & Management, May 16-22, 2010, Tbilisi, Georgia.

Sergiel A., Maślak, R. 2010: Regulations on zoos and animal welfare. Conference: Legislative and Ethical Aspects in Animal Protection, May 11, 2010, Warsaw, Poland.

Sergiel A., Maślak, R. 2010: Captive Bears Welfare Monitoring, Poland 2007-2009. Meeting on the current situation of bears in Poland, February 12, 2010, Krakow, Poland.

Maślak R., Sergiel A. 2010: Prawne aspekty utrzymywania a dobrostan zwierząt w ogrodach zoologicznych. Konferencja „Prawne i etyczne aspekty humanitarnej ochrony zwierząt”. Katedra Filozofii Prawa i Instytut Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Sergiel A., Maślak R. 2010: Dyslokacja do utrzymywania w niewoli – procedury i kryteria. Warsztaty szkoleniowe na temat działania grupy interwencyjnej ds. niedźwiedzi w ramach projektu PL0108: „Optymalizacja wykorzystania zasobów sieci Natura 2000 dla zrównoważonego rozwoju w Karpatach“. Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie.

Ogielska M., Maślak R. 2008: Uwagi na temat inwentaryzacji stanowisk traszki grzebieniastej Triturus cristatus i kumaka nizinnego Bombina bombina na Dolnym Śląsku w ramach programu NATURA 2000. Konferencja „Europejskie” gatunki i siedliska przyrodnicze w Polsce - interpretacja, zasoby, ochrona. Łagów 4-6 kwietnia 2008.

Maślak R. 2007: Biologia i hodowla kameleonów z gór Afryki Wschodniej na przykładzie Chamaeleo (rudis) sternfeldi. IV Warszawskie Sympozjum PST, 20.05.2006.

Maślak R. 2006: Holaspis laevis - biologia i hodowla. III Warszawskie Sympozjum PST, 20.05.2006.

Sobczak, E., Maślak R. 2006: Wpływ autotomii ogona na zachowania socjalne gekonów z rodzaju Phelsuma (Gekkonidae, Sauria, Reptilia). VII Ogólnopolska Konferencja Herpetologiczna, Kraków 27-28 września 2006. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, s.136-138.

Maślak R. 2005: Kameleony - biologia, hodowla, ochrona. II Warszawskie Sympozjum PST, 16.02.2005.

Maślak R., Gniadek R. 2005: Aktywność dzienna i zmiany barwy ciała u Chamaeleo (Trioceros) werneri w hodowli. II Międzynarodowa Konferencja „Zwierzęta ogrodów zoologicznych w świetle współczesnych badań”, 24-25 maja 2005, Miejski Ogród Zoologiczny w Poznaniu i UAM w Poznaniu.

Maślak R. 2005: The sand lizard (Lacerta agilis) in Poland; one or two subspecies? Abstracts of 13th Ordinary General Meeting Societas Europea Herpetologica, 27 September - 2 October 2005, p.79.

Maślak R. 2004: Jaszczurki właściwe (Lacertidae) w terrarium. I Warszawskie Sypozjum PST, 20 marca 2004.

Borczyk B., Maślak R., Paśko Ł. 2004: Jak długo żyje jaszczurka zwinka (Lacerta agilis). Biologia płazów i gadów – ochrona herpetofauny. VII Ogólnopolska Konferencja Herpetologiczna, Kraków 28-29 września 2004. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, s.23-24.

Maślak R. 2004: Jaszczurki Pirenejów. Biologia płazów i gadów – ochrona herpetofauny. VII Ogólnopolska Konferencja Herpetologiczna, Kraków 28-29 września 2004. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, s.59-63.

Maślak R. 2002: Zmienność morfologiczna i genetyczna jaszczurki zwinki (Lacerta agilis Linnaeus, 1758) z terenu Polski. W: Zamachowski Z. (ed.) Biologia płazów i gadów – ochrona herpetofauny. Materiały z VI Ogólnopolskiej Konferencji Herpetologicznej, str.66-70. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie.

Maślak R., Heulin B., Surget-Groba Y., Paśko Ł. 2000: Zróżnicowanie genetyczne jaszczurki zwinki (Lacerta agilis Linnaeus, 1758) na terenie Polski na podstawie sekwencji mtDNA (cytochrom b) – badania wstępne. W: Zamachowski Z. (ed.) Biologia płazów i gadów. Materiały z V Ogólnopolskiej Konferencji Herpetologicznej, str.80-82. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie.

Maślak R., Paśko Ł. 1997: Microhabitat Selection and the Shape of the Home Range of Lacerta vivipara in a Heterogenous Lowland Environment. "Herpetology '97", Third World Congress of Herpetology, 2-10 August 1997, Prague, Czech Republic.

Sobociński P., Maślak R. 1996: Rozwój jaszczurki zwinki (Lacerta agilis L.) w warunkach sztucznej inkubacji. Materiały konferencyjne IV Ogólnopolskiej Konferencji Herpetologicznej “Biologia płazów i gadów”, Kraków 26-27 września 1996, Wydawnictwo Naukowe  WSP.

Maślak R. 1996: Zróżnicowanie morfologiczne jaszczurki zwinki (Lacerta agilis Linnaeus, 1758) w północno-wschodniej Polsce. Materiały konferencyjne IV Ogólnopolskiej Konferencji Herpetologicznej “Biologia płazów i gadów”, Kraków 26-27 września 1996, Wydawnictwo Naukowe  WSP.

Maślak R. 1995: Wybrane aspekty ekologii jaszczurki żyworodnej (Lacerta vivipara Jacquin, 1787). Materiały Zjazdowe XVI Zjazdu PTZool. Łódź 14-16 IX 1995.


EKSPERTYZY


http://maslak1.wordpress.com/ekspertyzy/


ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE I INNE


Maślak R.,
Sergiel A. 2011: Co lubi niedźwiedź. Polityka z 28 marca 2011.

Sergiel A., Maślak R. 2011: Mago Paves for better bear welfare. International News,  RSPCA Newsletter, spring/summer 2011.

Maślak R., Sergiel A. 2009: Niedźwiedzie w niewoli. Badania dobrostanu w Polsce 2007-2009. Raport, OTOZ Animals i RSPCA.

Maślak R. 2007: Gallotia stehlini w terrarium. Draco Magazyn, 4/2007: 10-15.

Maślak R. 2007: Ginące gatunki krokodyli. Morelia 4/2007: 10-15.

Maślak R. 2005: Szyszkowiec tropikalny w terrarium. Magazyn Weterynaryjny. wydanie internetowe.

Maślak R. 2004: Jaszczurki właściwe w terrarium. Morelia 2 (2004): 1-11.

Maślak R. 2004: Ferma krokodyli w Pierrelatte. Morelia 3 (2004): 1-6.

Maślak R. 2004: Biologia płazów i gadów – ochrona herpetofauny. Morelia 3 (2004): 30-32.

Aktualności

 • Program o salamandrze

  Meandry salamandry - Telewizja Polska wyemitowała nowy odcinek programu z serii Dzika Polska - tym razem poświęcony salamandrze plamistej. W programie wzięli udział pracownicy i doktoranci naszego Zakładu: prof. Maria Ogielska, mgr Anna Najbar oraz dr Agnieszka Konowalik. Program można obejrzeć na stronie Telewizji Polskiej http://vod.tvp.pl/audycje/wiedza/dzika-polska/wideo/meandry-salamandry/12904323

   
 • Konferencja nt. dobrostanu zwierząt

  Z inicjatywy dr. Roberta Maślaka i dr Agnieszki Sergiel, Katedra Biologii Ewolucyjnej i Ekologii jest współorganizatorem międzynarodowej, interdyscyplinarnej konferencji na temat zapewnienia właściwego poziomu dobrostanu zwierzętom utrzymywanym w ogrodach zoologicznych i regulacji prawnych niezbędnych do realizacji tego celu. W konferencji weźmie udział wielu znanych specjalistów, m.in. dr Kirsten Pullen badaczka goryli i innych naczelnych i dr Moira Harris, zajmująca się zachowaniem i dobrostanem słoni w niewoli. ... więcej  

 • Nowa książka

  Ukazała się nowa książka dr Bartosza Borczyka napisana we współpracy z dr hab. Bartłomiejem Najbarem z Uniwersytetu Zielonogórskiego poświęcona biologii i ochronie zaskrońca zwyczajnego. Najbar B. Borczyk B. 2012: Zaskroniec Zwyczajny. Biologia i ochrona. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, 169 str, 89 rycin. ISBN 978-83-7842-003-3 ... więcej  

 • Nagroda dla naszej studentki

  Z przyjemnością informujemy, że Pani Edyta Turniak, która pisze pracę magisterską w naszym Zakładzie zajęła II miejsce w konkursie na najlepszy referat wygłoszony podczas VI Międzynarodowej Konferencji Młodych Przyrodników "From Biotechnology to Environment Protection", która odbyła się w dniach 17-20 listopada 2011 na Uniwersytecie Zielonogórskim. Pani Edyta Turniak prezentowała część wyników przygotowywanej pracy magisterskiej poświęconej allometrycznym podłożom dymorfizmu płciowego u zaskrońca. Gratulujemy!

   
 • Obrona pracy doktorskiej

  Z przyjemnością zawiadamiamy, że 25 listopada 2011r. o godz. 10:00 w Dużej Sali  Wykładowej Instytutu Zoologicznego Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego ul. Sienkiewicza 21 we Wrocławiu odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej naszej koleżanki, mgr Agnieszki Konowalik (Ogrodowczyk). 

  ... więcej  
 • Nowa książka

  Ukazała się nowa książka dr Roberta Maślaka i jego studenta Mikołaja Kaźmierczaka: Zółw egipski (Testudo kleinmanni Lortet, 1883). Biologia i problemy ochrony. Wydawnictwo Lineart, Warszawa. 96 stron, 17 zdjęć, 124 cytowane publikacje. ISBN 978-83-927375-1-3

  ... więcej  
 • Nowa książka

  Ukazała się nowa książka pod redakcją prof. Marii Ogielskiej pod tytułem Reproduction of Amphibians wydana przez Science Publishers.

   

   

  Więcej informacji pod adresem www.scipub.net/biology/reproduction-amphibians.html

   

   
 • Środowe Spotkania z Przyrodą

  Zakończyła się wiosenna edycja "Środowych Spotkań z Przyrodą" - wykładów popularno-naukowych adresowanych do młodzieży i wszystkich tych, którzy zainteresowani są szeroko rozuminymi problemami nauk przyrodniczych. Organizatorami wykładów są PTPP ProNatura, XII Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego z Wrocławia oraz Uniwersytet Wrocławski.

  ... więcej  
 • SKN Herpetologów

  Studenckie Koło Naukowe Herpetologów od początku swojego istnienia jest związane z naszym Zakładem. Opiekunem naukowym SNKH jest dr Robert Maślak.

  ... więcej