publikacje

Publikacje:

Kusznierz, J., Paśko, Ł., Maślak, R., Pietras-Lebioda, A., Borczyk, B., Tagayev, D., Sergiel, A., Wolnicki, J. 2017: Broad-scale morphometric diversity in the lake minnow Eupallasella percnurus (Cyprinidae: Pisces). Ann. Zool. Fennici 54: 357–371

Maślak, R., Sergiel, A.,  Bowles, D., Paśko, Ł. 2016. The Welfare of Bears in Zoos: A Case Study of Poland. Journal of Applied Animal Welfare Science 19: 24-36

Sergiel A., Maślak R., Zedrosser A., Paśko Ł., Garshelis D. L., Reljić S., Huber D. (2014): Fellatio in Captive Brown Bears: Evidence of Long-Term Effects of Suckling Deprivation? Zoo Biology, 33(4): 349-352.

Borczyk B., Kusznierz J., Paśko Ł., Turniak E. 2014: Scaling of the Sexual Size and Shape Skull Dimorphism in the Sand Lizard (Lacerta agilis L.).Vertebrate Zoology, 64: 221-227

Paśko Ł., Kusznierz J., Maślak R., Tagayev D., Sergiel A., Pietras-Lebioda A., Borczyk B. 2014: Morphometric exploration of the Eurasian minnow Phoxinus phoxinus diversity: a case study of a widely distributed Palaearctic fish. Annales Zoologici Fennici 51: 399-412.

Ogielska M., Kotusz A., Augustyńska R., Ihnatowicz J., Paśko Ł. 2013. Amphibian ovaries follow the same evolutionary strategy as mammals: a stockpile of ova for a life span is established during a juvenile period. Anatomical Record. DOI: 10.1002/ar.22674

Ogielska M., Kotusz A., Augustyńska R., Ihnatowicz J., Paśko Ł. 2013. A Stockpile of Ova in the Grass Frog Rana temporaria is established once for the life Span. Do ovaries in Amphibians and in Mammals follow the same evolutionary strategy? Anatomical Record-Advances in Integrative Anatomy and Evolutionary Biology, 296: 638-653.

Sergiel A., Maślak R., Kusznierz J., Paśko Ł. (2012): Stereotypie - rozwój i skutki występowania. Medycyna Weterynaryjna 68: 402-405.

Sergiel, A., Maślak, R., Kusznierz, J., Paśko, Ł. 2012: Zachowania stereotypowe – przegląd definicji i klasyfikacji. Medycyna Weterynaryjna 68: 45-48.

Kusznierz J., Pasko, Ł., Tagajev. 2011: D. On the variation and distribution of the lake minnow, Eupallasella percnurus (Pallas, 1811). Archives of Polish Fisheries

Borczyk B., Paśko Ł. 2011: How precise are size-based age estimations in Sand lizard (Lacerta agilis)? Zoologica Poloniae 56: 11-17.

Paśko Ł., Ericson P. G., Elżanowski A. 2011: Phylogenetic utility and evolution of indels: a study in neognathous birds. Molecular Phylogenetic and Evolution 61: 760-771.

Kierzkowski P., Paśko Ł., Rybacki M.,Socha M., Ogielska M. 2011. - Genome dosage effect and hybrid morphology - the case of hybridogenic water frogs from the Pelophylax esculentus complex. Annales Zoologici Fennici.

Paśko Ł. 2010. Tool-like behaviour in the sixbar wrasse, Thalassoma hardwicke (Bennett, 1830). Zoo Biology. 28: 1-7.

Maślak R., Paśko Ł., Kusznierz J., Moska M., Heulin H., Surget-Groba Y. 2010. Genetic differentiation of the sand lizard populations, Lacerta agilis (Reptilia, Lacertidae) in Central Europe. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroclawiu.

Maślak R., Paśko Ł., Jan Kusznierz J. & Moska M. 2010. Sex ratio in population of Lacerta vivipara (Jacquin, 1787) (Sauria, Lacertidae) in a lowland habitat of the vicinity of Wroclaw, SW Poland. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroclawiu

Paśko Ł. 2008. Wczesna historia ewolucyjna ryb. I – Chondrichthyes. Przegląd Zoologiczny. 52. 1-2: 1-17.

Paśko Ł. 2008. Wczesna historia ewolucyjna ryb. II – bazalne Actinopterygii. Przegląd Zoologiczny.52. 1-2: 18-34.

Paśko Ł. 2008. Wczesna historia ewolucyjna ryb. III – Neopterygii. Przegląd Zoologiczny. 52. 3-4: 1-12.

Paśko Ł. 2008. Wczesna historia ewolucyjna ryb. IV– Sarcopterygii. Przegląd Zoologiczny. 52. 3-4: 13-30.

Moska M., Paśko Ł. 2006. Morphometric variation between karyological categories of the common shrew (Sorex araneus) in the Legucki Mlyn/Popielno hybrid zone. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, Veterinary Medicine 9: 1.

Paśko Ł., Maślak R. 2003. Genetics of the peripheral populations of the alpine bullhead, Cottus poecilopus (Scorpaeniformes, Cottidae) in Poland. Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research 41: 196–204.

Paśko Ł., Maślak R. 1997. Schematy morfometryczne i błąd pomiaru w badaniach ichtiologicznych. Przegląd Zoologiczny 41: 221-231.

Maślak R., Paśko Ł. 1999. Predators of the Common lizard (Zootoca vivipara) in a habitat of forest glade in SW Poland. British Herpetological Society Bulletin 67, 39-49.

Elżanowski A., Paśko Ł. 1999. A skeletal reconstruction of Archaeopteryx. Acta Ornithologica 34, 123-129.

Maślak R., Paśko Ł. 1997. Geschlechtersverhaltnis in einer Zootoca vivipara-Population im Flachlandmilieu der Umgebung von Breslau. Die Eidechse 8, 33-39.
Aktualności

 • Program o salamandrze

  Meandry salamandry - Telewizja Polska wyemitowała nowy odcinek programu z serii Dzika Polska - tym razem poświęcony salamandrze plamistej. W programie wzięli udział pracownicy i doktoranci naszego Zakładu: prof. Maria Ogielska, mgr Anna Najbar oraz dr Agnieszka Konowalik. Program można obejrzeć na stronie Telewizji Polskiej http://vod.tvp.pl/audycje/wiedza/dzika-polska/wideo/meandry-salamandry/12904323

   
 • Konferencja nt. dobrostanu zwierząt

  Z inicjatywy dr. Roberta Maślaka i dr Agnieszki Sergiel, Katedra Biologii Ewolucyjnej i Ekologii jest współorganizatorem międzynarodowej, interdyscyplinarnej konferencji na temat zapewnienia właściwego poziomu dobrostanu zwierzętom utrzymywanym w ogrodach zoologicznych i regulacji prawnych niezbędnych do realizacji tego celu. W konferencji weźmie udział wielu znanych specjalistów, m.in. dr Kirsten Pullen badaczka goryli i innych naczelnych i dr Moira Harris, zajmująca się zachowaniem i dobrostanem słoni w niewoli. ... więcej  

 • Nowa książka

  Ukazała się nowa książka dr Bartosza Borczyka napisana we współpracy z dr hab. Bartłomiejem Najbarem z Uniwersytetu Zielonogórskiego poświęcona biologii i ochronie zaskrońca zwyczajnego. Najbar B. Borczyk B. 2012: Zaskroniec Zwyczajny. Biologia i ochrona. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, 169 str, 89 rycin. ISBN 978-83-7842-003-3 ... więcej  

 • Nagroda dla naszej studentki

  Z przyjemnością informujemy, że Pani Edyta Turniak, która pisze pracę magisterską w naszym Zakładzie zajęła II miejsce w konkursie na najlepszy referat wygłoszony podczas VI Międzynarodowej Konferencji Młodych Przyrodników "From Biotechnology to Environment Protection", która odbyła się w dniach 17-20 listopada 2011 na Uniwersytecie Zielonogórskim. Pani Edyta Turniak prezentowała część wyników przygotowywanej pracy magisterskiej poświęconej allometrycznym podłożom dymorfizmu płciowego u zaskrońca. Gratulujemy!

   
 • Obrona pracy doktorskiej

  Z przyjemnością zawiadamiamy, że 25 listopada 2011r. o godz. 10:00 w Dużej Sali  Wykładowej Instytutu Zoologicznego Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego ul. Sienkiewicza 21 we Wrocławiu odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej naszej koleżanki, mgr Agnieszki Konowalik (Ogrodowczyk). 

  ... więcej  
 • Nowa książka

  Ukazała się nowa książka dr Roberta Maślaka i jego studenta Mikołaja Kaźmierczaka: Zółw egipski (Testudo kleinmanni Lortet, 1883). Biologia i problemy ochrony. Wydawnictwo Lineart, Warszawa. 96 stron, 17 zdjęć, 124 cytowane publikacje. ISBN 978-83-927375-1-3

  ... więcej  
 • Nowa książka

  Ukazała się nowa książka pod redakcją prof. Marii Ogielskiej pod tytułem Reproduction of Amphibians wydana przez Science Publishers.

   

   

  Więcej informacji pod adresem www.scipub.net/biology/reproduction-amphibians.html

   

   
 • Środowe Spotkania z Przyrodą

  Zakończyła się wiosenna edycja "Środowych Spotkań z Przyrodą" - wykładów popularno-naukowych adresowanych do młodzieży i wszystkich tych, którzy zainteresowani są szeroko rozuminymi problemami nauk przyrodniczych. Organizatorami wykładów są PTPP ProNatura, XII Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego z Wrocławia oraz Uniwersytet Wrocławski.

  ... więcej  
 • SKN Herpetologów

  Studenckie Koło Naukowe Herpetologów od początku swojego istnienia jest związane z naszym Zakładem. Opiekunem naukowym SNKH jest dr Robert Maślak.

  ... więcej