publikacje

Artykuły

Wirga M., Majtyka T. 2013: Records of the Common Wall Lizard Podarcis muralis (Laurenti, 1768) (Squamata: Lacertidae) from Poland. Herpetology Notes 6:421-423

Majtyka T. 2011: The use of episodic pools by amphibians in lowland habitats of southwestern Poland. Zoologica Poloniae 56:59-67.

Majtyka T. 2010: Amphibians of Oława. in: Mazgajska J., Mazgajski T. (eds.), Amphibians of Poland's urban areas. Fragmenta Faunistica 53(2):139-149.

Majtyka T.,
Górajewska J., Kordas J., Ogielska M. 2010. Herpetofauna Ślężańskiego Parku Krajobrazowego i okolic. Przyroda Sudetów, 13:193-202.

Majtyka T. 2007. Wieloletnie obserwacje pojawów traszki zwyczajnej Lissotriton (Triturus) vulgaris (L.) w wodzie po hibernacji. Przegląd Zoologiczny, 51:47-50.


Książki i rozdziały w książkach

 

Majtyka T., Ogielska M. 2012. Żaba moczarowa Rana arvalis. W: Makomaska-Juchiewicz M., Baran P. (red.). Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część III. GIOŚ, Warszawa, s. 435-449.

Majtyka T., Ogielska M. 2012. Żaba trawna Rana temporaria. W: Makomaska-Juchiewicz M., Baran P. (red.). Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część III. GIOŚ, Warszawa, s. 466-480.

 

 

Doniesienia konferencyjne

Kolanek A., Kaźmierczak M., Bössler K., Szwedor A., Mysakowska D., Michałowska K., Majtyka T. & Czarnota M. 2009: Herpetolog w mieście. Konferencja Naukowa "Środowisko miejskie Wrocławia oczami przyrodników", 23-24.04.2009, Wrocław.

Majtyka T. 2006. Preferencje siedliskowe płazów w Oławie. W: Marczak D., Pepłowska-Marczak D. & Szymczyk R. (red.), Materiały X Ogólnopolskiego Przeglądu Działalności Kół Naukowych Przyrodników, 20-21.10.2006, Olsztyn, ss. 49-52.

Aktualności

 • Program o salamandrze

  Meandry salamandry - Telewizja Polska wyemitowała nowy odcinek programu z serii Dzika Polska - tym razem poświęcony salamandrze plamistej. W programie wzięli udział pracownicy i doktoranci naszego Zakładu: prof. Maria Ogielska, mgr Anna Najbar oraz dr Agnieszka Konowalik. Program można obejrzeć na stronie Telewizji Polskiej http://vod.tvp.pl/audycje/wiedza/dzika-polska/wideo/meandry-salamandry/12904323

   
 • Konferencja nt. dobrostanu zwierząt

  Z inicjatywy dr. Roberta Maślaka i dr Agnieszki Sergiel, Katedra Biologii Ewolucyjnej i Ekologii jest współorganizatorem międzynarodowej, interdyscyplinarnej konferencji na temat zapewnienia właściwego poziomu dobrostanu zwierzętom utrzymywanym w ogrodach zoologicznych i regulacji prawnych niezbędnych do realizacji tego celu. W konferencji weźmie udział wielu znanych specjalistów, m.in. dr Kirsten Pullen badaczka goryli i innych naczelnych i dr Moira Harris, zajmująca się zachowaniem i dobrostanem słoni w niewoli. ... więcej  

 • Nowa książka

  Ukazała się nowa książka dr Bartosza Borczyka napisana we współpracy z dr hab. Bartłomiejem Najbarem z Uniwersytetu Zielonogórskiego poświęcona biologii i ochronie zaskrońca zwyczajnego. Najbar B. Borczyk B. 2012: Zaskroniec Zwyczajny. Biologia i ochrona. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, 169 str, 89 rycin. ISBN 978-83-7842-003-3 ... więcej  

 • Nagroda dla naszej studentki

  Z przyjemnością informujemy, że Pani Edyta Turniak, która pisze pracę magisterską w naszym Zakładzie zajęła II miejsce w konkursie na najlepszy referat wygłoszony podczas VI Międzynarodowej Konferencji Młodych Przyrodników "From Biotechnology to Environment Protection", która odbyła się w dniach 17-20 listopada 2011 na Uniwersytecie Zielonogórskim. Pani Edyta Turniak prezentowała część wyników przygotowywanej pracy magisterskiej poświęconej allometrycznym podłożom dymorfizmu płciowego u zaskrońca. Gratulujemy!

   
 • Obrona pracy doktorskiej

  Z przyjemnością zawiadamiamy, że 25 listopada 2011r. o godz. 10:00 w Dużej Sali  Wykładowej Instytutu Zoologicznego Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego ul. Sienkiewicza 21 we Wrocławiu odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej naszej koleżanki, mgr Agnieszki Konowalik (Ogrodowczyk). 

  ... więcej  
 • Nowa książka

  Ukazała się nowa książka dr Roberta Maślaka i jego studenta Mikołaja Kaźmierczaka: Zółw egipski (Testudo kleinmanni Lortet, 1883). Biologia i problemy ochrony. Wydawnictwo Lineart, Warszawa. 96 stron, 17 zdjęć, 124 cytowane publikacje. ISBN 978-83-927375-1-3

  ... więcej  
 • Nowa książka

  Ukazała się nowa książka pod redakcją prof. Marii Ogielskiej pod tytułem Reproduction of Amphibians wydana przez Science Publishers.

   

   

  Więcej informacji pod adresem www.scipub.net/biology/reproduction-amphibians.html

   

   
 • Środowe Spotkania z Przyrodą

  Zakończyła się wiosenna edycja "Środowych Spotkań z Przyrodą" - wykładów popularno-naukowych adresowanych do młodzieży i wszystkich tych, którzy zainteresowani są szeroko rozuminymi problemami nauk przyrodniczych. Organizatorami wykładów są PTPP ProNatura, XII Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego z Wrocławia oraz Uniwersytet Wrocławski.

  ... więcej  
 • SKN Herpetologów

  Studenckie Koło Naukowe Herpetologów od początku swojego istnienia jest związane z naszym Zakładem. Opiekunem naukowym SNKH jest dr Robert Maślak.

  ... więcej