Dla Studentów

Dla studentów

W naszym Zakładzie można realizować prace magisterskie i licencjackie z zakresu szeroko rozumianej biologii kręgowców, a w szczególności poświęcone


- biologii i ekologii żab zielonych (prof. Maria Ogielska, dr Piotr Kierzkowski, dr Beata Rozenblut-Kościsty)
- anatomii prównawczej ryb, płazów i gadów (dr Bartosz Borczyk, dr Łukasz Paśko, dr Jan Kusznierz)
- systematyki i filogeografii ryb, płazów i gadów (dr Łukasz Paśko, dr Jan Kusznierz)
- etologii ryb i gadów (dr Łukasz Paśko, dr Robert Maślak)
- neuroanatomii ryb (dr Łukasz Paśko)

Osoby zainteresowane realizacją swoich prac magisterskich w naszym Zakładzie mogą kontaktować się w tej sprawie bezpośrednio z pracownikami prowadzącymi badania o określonym profilu.

Proponowane tematy prac magisterskich:

Przykładowe tematy prac magisterskich dla Biologii na rok 2015/2016

 

Zespół: prof. dr hab. M. Ogielska, dr B. Rozenblut-Kościsty, dr M. Chmielewska

 

1. Budowa i rozwój gonad u salamandry plamistej (Salamandra salamandra).

2. Budowa i rozwój organu Biddera u ropuchy szarej i ropuchy zielonej.

3. Organizacja wrzeciona kariokinetycznego w komórkach płciowych u żab zielonych Pelophylax esculentus – complex.

4. Oznaczenie przynależności taksonomicznej i ploidii osobników żab zielonych Pelophylax esculentus – complex za pomocą analizy DNA intronu-1 albuminy surowicy techniką PCR

5. Udział komórek degeneracyjnych w linii komórek płciowych w jadrach żab zielonych Pelophylax esculentus – complex.

dr B. Borczyk

1. Zróżnicowanie międzyosobnicze czaszki Xenochrophis vittatus (Serpentes: Natricidae)

2. Zróżnicowanie międzyosobnicze czaszki Calliophis intenstinalis (Serpentes: Elapidae)

3. Porównanie czaszek Gloydius intermedius i Gloydius ussuriensis (Serpentes: Viperidae: Crotalinae)

dr J. Kusznierz

1. Morfologia strzebli (Phoxinus) Ałtaju i Sajanów. (uwaga: Praca może dać szansę na wyjazd w Ałtaj i Sajany, realizowany w ramach współpracy z Uniwersytetem Tomskim).

 

2. Zróżnicowanie ułuszczenia u wybranych gatunków eurazjatyckich strzebli (Phoxininae). (uwaga: Praca może dać szansę na wyjazd do Azji Środkowej, na Syberię lub Daleki Wschód, realizowany w ramach współpracy z Uniwersytetem Tomskim).

Aktualności

 • Program o salamandrze

  Meandry salamandry - Telewizja Polska wyemitowała nowy odcinek programu z serii Dzika Polska - tym razem poświęcony salamandrze plamistej. W programie wzięli udział pracownicy i doktoranci naszego Zakładu: prof. Maria Ogielska, mgr Anna Najbar oraz dr Agnieszka Konowalik. Program można obejrzeć na stronie Telewizji Polskiej http://vod.tvp.pl/audycje/wiedza/dzika-polska/wideo/meandry-salamandry/12904323

   
 • Konferencja nt. dobrostanu zwierząt

  Z inicjatywy dr. Roberta Maślaka i dr Agnieszki Sergiel, Katedra Biologii Ewolucyjnej i Ekologii jest współorganizatorem międzynarodowej, interdyscyplinarnej konferencji na temat zapewnienia właściwego poziomu dobrostanu zwierzętom utrzymywanym w ogrodach zoologicznych i regulacji prawnych niezbędnych do realizacji tego celu. W konferencji weźmie udział wielu znanych specjalistów, m.in. dr Kirsten Pullen badaczka goryli i innych naczelnych i dr Moira Harris, zajmująca się zachowaniem i dobrostanem słoni w niewoli. ... więcej  

 • Nowa książka

  Ukazała się nowa książka dr Bartosza Borczyka napisana we współpracy z dr hab. Bartłomiejem Najbarem z Uniwersytetu Zielonogórskiego poświęcona biologii i ochronie zaskrońca zwyczajnego. Najbar B. Borczyk B. 2012: Zaskroniec Zwyczajny. Biologia i ochrona. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, 169 str, 89 rycin. ISBN 978-83-7842-003-3 ... więcej  

 • Nagroda dla naszej studentki

  Z przyjemnością informujemy, że Pani Edyta Turniak, która pisze pracę magisterską w naszym Zakładzie zajęła II miejsce w konkursie na najlepszy referat wygłoszony podczas VI Międzynarodowej Konferencji Młodych Przyrodników "From Biotechnology to Environment Protection", która odbyła się w dniach 17-20 listopada 2011 na Uniwersytecie Zielonogórskim. Pani Edyta Turniak prezentowała część wyników przygotowywanej pracy magisterskiej poświęconej allometrycznym podłożom dymorfizmu płciowego u zaskrońca. Gratulujemy!

   
 • Obrona pracy doktorskiej

  Z przyjemnością zawiadamiamy, że 25 listopada 2011r. o godz. 10:00 w Dużej Sali  Wykładowej Instytutu Zoologicznego Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego ul. Sienkiewicza 21 we Wrocławiu odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej naszej koleżanki, mgr Agnieszki Konowalik (Ogrodowczyk). 

  ... więcej  
 • Nowa książka

  Ukazała się nowa książka dr Roberta Maślaka i jego studenta Mikołaja Kaźmierczaka: Zółw egipski (Testudo kleinmanni Lortet, 1883). Biologia i problemy ochrony. Wydawnictwo Lineart, Warszawa. 96 stron, 17 zdjęć, 124 cytowane publikacje. ISBN 978-83-927375-1-3

  ... więcej  
 • Nowa książka

  Ukazała się nowa książka pod redakcją prof. Marii Ogielskiej pod tytułem Reproduction of Amphibians wydana przez Science Publishers.

   

   

  Więcej informacji pod adresem www.scipub.net/biology/reproduction-amphibians.html

   

   
 • Środowe Spotkania z Przyrodą

  Zakończyła się wiosenna edycja "Środowych Spotkań z Przyrodą" - wykładów popularno-naukowych adresowanych do młodzieży i wszystkich tych, którzy zainteresowani są szeroko rozuminymi problemami nauk przyrodniczych. Organizatorami wykładów są PTPP ProNatura, XII Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego z Wrocławia oraz Uniwersytet Wrocławski.

  ... więcej  
 • SKN Herpetologów

  Studenckie Koło Naukowe Herpetologów od początku swojego istnienia jest związane z naszym Zakładem. Opiekunem naukowym SNKH jest dr Robert Maślak.

  ... więcej