doktoranci

Aktualnie realizowane pod moim kierunkiem prace doktorskie:

 

mgr Mikołaj Kaźmierczak -  Organizacja genomów gatunków rodzicielskich w jądrach komórek gametogenicznych hybrydogenetycznych mieszańców żab zielonych kompleksu Pelophylax esculentus.

Mgr Krzysztof Kolenda - Gametogeneza i dziedziczenie płci u triploidalnych  hybrydogenetycznych mieszańców żab zielonych kompleksu Pelophylax esculentus”.

Mgr Tomasz Skawiński -  Ewolucja sekwencji kostnienia u Sauropsida

 

Otwarte przewody:

Mgr Tomasz Majtyka - Występowanie i strefy hybrydyzacji rzekotki drzewnej w Polsce (grupa Hyla arborea).

Mgr Anna Najbar - Zróżnicowanie genetyczne populacji salamandry plamistej Salamandra s. salamandra (Linnaeus, 1759) w Karpatach.

Mgr Edyta Turniak - Morfologia czaszki i szkieletu pozaczaszkowego europejskich Lacertidae (Reptilia: Squamata). Promotor pomocniczy: dr Bartosz Borczyk

 

Wypromowani doktorzy:

2014. Elżbieta Czernicka  – Zróżnicowanie genetyczne i struktura mieszanych populacji żab zielonych kompleksu Pelophylax esculentus w Dolinie Baryczy.

2013. Anna Zaleśna –  Analiza cytogenetyczna genomów żab zielonych kompleksu Pelophylax esculentus.

2012. Katarzyna Skierska – Dobór w pary i reprodukcja żab zielonych kompleksu Pelophylax esculentus w naturalnych populacjach mieszanych z udziałem P. lessonae i P. ridibundus.

2011. Katarzyna Haczkiewicz – Rozwój jąder i spermatogeneza u hybrydogenetycznych mieszańców żab zielonych kompleksu Pelophylax esculentus (Amphibia, Anura).

2011. Agnieszka Ogrodowczyk – Zasięg występowania i struktura wybranych populacji salamandry plamistej Salamandra salamandra (Linnaeus,1758) na Dolnym Śląsku.

2007.  Beata Rozenblut – Wiek osiągania dojrzałości płciowej i rozwój jajnika u żab zielonych (Rana esculenta – complex).

2006. Renata Augustyńska – Liczba oocytów diplotenowych I aktywność mitotyczna oogoniów pierwotnych u żaby trawnej Rana temporaria (Amphibia, Anura).

2005. Piotr Kierzkowski – Zmienność fenotypowa a genotypy mieszańców żab zielonych Rana esculenta complex (Anura, Amphibia).

2005. Małgorzata Socha – Struktura i reprodukcja mieszanych populacji Rana ridibunda-Rana esculenta (Amphibia, Anura).

2001. Agnieszka Kotusz – Oogeneza I rozwój jajnika u żaby trawnej Rana temporaria: ustalanie się liczby oocytów diplotenowych.

1999. Małgorzata Daczewska – Miogeneza miotomalna u Hymenochirus boettgeri (Amphibia, Pipidae).

Aktualności

 • Program o salamandrze

  Meandry salamandry - Telewizja Polska wyemitowała nowy odcinek programu z serii Dzika Polska - tym razem poświęcony salamandrze plamistej. W programie wzięli udział pracownicy i doktoranci naszego Zakładu: prof. Maria Ogielska, mgr Anna Najbar oraz dr Agnieszka Konowalik. Program można obejrzeć na stronie Telewizji Polskiej http://vod.tvp.pl/audycje/wiedza/dzika-polska/wideo/meandry-salamandry/12904323

   
 • Konferencja nt. dobrostanu zwierząt

  Z inicjatywy dr. Roberta Maślaka i dr Agnieszki Sergiel, Katedra Biologii Ewolucyjnej i Ekologii jest współorganizatorem międzynarodowej, interdyscyplinarnej konferencji na temat zapewnienia właściwego poziomu dobrostanu zwierzętom utrzymywanym w ogrodach zoologicznych i regulacji prawnych niezbędnych do realizacji tego celu. W konferencji weźmie udział wielu znanych specjalistów, m.in. dr Kirsten Pullen badaczka goryli i innych naczelnych i dr Moira Harris, zajmująca się zachowaniem i dobrostanem słoni w niewoli. ... więcej  

 • Nowa książka

  Ukazała się nowa książka dr Bartosza Borczyka napisana we współpracy z dr hab. Bartłomiejem Najbarem z Uniwersytetu Zielonogórskiego poświęcona biologii i ochronie zaskrońca zwyczajnego. Najbar B. Borczyk B. 2012: Zaskroniec Zwyczajny. Biologia i ochrona. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, 169 str, 89 rycin. ISBN 978-83-7842-003-3 ... więcej  

 • Nagroda dla naszej studentki

  Z przyjemnością informujemy, że Pani Edyta Turniak, która pisze pracę magisterską w naszym Zakładzie zajęła II miejsce w konkursie na najlepszy referat wygłoszony podczas VI Międzynarodowej Konferencji Młodych Przyrodników "From Biotechnology to Environment Protection", która odbyła się w dniach 17-20 listopada 2011 na Uniwersytecie Zielonogórskim. Pani Edyta Turniak prezentowała część wyników przygotowywanej pracy magisterskiej poświęconej allometrycznym podłożom dymorfizmu płciowego u zaskrońca. Gratulujemy!

   
 • Obrona pracy doktorskiej

  Z przyjemnością zawiadamiamy, że 25 listopada 2011r. o godz. 10:00 w Dużej Sali  Wykładowej Instytutu Zoologicznego Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego ul. Sienkiewicza 21 we Wrocławiu odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej naszej koleżanki, mgr Agnieszki Konowalik (Ogrodowczyk). 

  ... więcej  
 • Nowa książka

  Ukazała się nowa książka dr Roberta Maślaka i jego studenta Mikołaja Kaźmierczaka: Zółw egipski (Testudo kleinmanni Lortet, 1883). Biologia i problemy ochrony. Wydawnictwo Lineart, Warszawa. 96 stron, 17 zdjęć, 124 cytowane publikacje. ISBN 978-83-927375-1-3

  ... więcej  
 • Nowa książka

  Ukazała się nowa książka pod redakcją prof. Marii Ogielskiej pod tytułem Reproduction of Amphibians wydana przez Science Publishers.

   

   

  Więcej informacji pod adresem www.scipub.net/biology/reproduction-amphibians.html

   

   
 • Środowe Spotkania z Przyrodą

  Zakończyła się wiosenna edycja "Środowych Spotkań z Przyrodą" - wykładów popularno-naukowych adresowanych do młodzieży i wszystkich tych, którzy zainteresowani są szeroko rozuminymi problemami nauk przyrodniczych. Organizatorami wykładów są PTPP ProNatura, XII Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego z Wrocławia oraz Uniwersytet Wrocławski.

  ... więcej  
 • SKN Herpetologów

  Studenckie Koło Naukowe Herpetologów od początku swojego istnienia jest związane z naszym Zakładem. Opiekunem naukowym SNKH jest dr Robert Maślak.

  ... więcej