Historia

There are no translations available.

1 stycznia 2000 – zostaje utworzona Pracownia Biologii Ewolucyjnej i Rozwojowej Kręgowców

 

Dr. hab. Maria Ogielska – kierownik

Dr Jolanta Bartmańska – adiunkt

Dr Małgorzata Daczewska – adiunkt

Dr Jan Kusznierz – adiunkt

Mgr Robert Maślak – asystent

Mgr Beata Waśkiewicz-Staniorowska – samodzielny biolog

 


Otwarcie Pracowni Biologii Ewolucyjnej i Rozwojowej Kręgowców (2000)

1 stycznia 2005 – Przekształcenie Pracowni w Zakład Biologii i Ochrony Kręgowców .

 

Prof. dr hab. Maria Ogielska – kierownik

Dr Jolanta Bartmańska – adiunkt

Dr Jan Kusznierz – adiunkt

Dr Robert Maślak – adiunkt

Dr Piotr Kierzkowski – adiunkt

Mgr Beata Waśkiewicz-Staniorowska – samodzielny biolog

 

W latach 2007 - 2009 doszli do nas:

Dr Daria Dziewulska-Szwajkowska – adiunkt

Dr Łukasz Paśko – adiunkt

Dr Bartosz Borczyk – adiunkt

Mgr Katarzyna Lipiec-Sidor – samodzielny biolog

 

Jako wolontariusze pracowali:

Piotr Kierzkowski - 14.02.2005 – 30.09.2005.

Dagmara Szaron - 01.12.2006 – 31.05.2007

Beata Rozenblut-Kościsty - 1.10.2009 do 30.09.2010

Bartosz Borczyk - 01.05.2009 – 30.09.2009

Agnieszka Sergiel - 11. 2010 –

Doktoranci Zakładu :

Prace ukończone (promotor: prof. dr hab. Maria Ogielska)

 

dr Agnieszka Kotusz: „Budowa i rozwój jajnika u Rana temporaria (Amphibia, Anura). Zagadnienia dotyczące powstawania oraz ustalania liczby oocytów w procesie oogenezy”. Studia Doktoranckie na kierunku Biologia Rozwoju. Obrona odbyła się 4 stycznia 2001.

 

dr Piotr Kierzkowski: „Zmienność fenotypowa a genotyp żab zielonych kompleksu Rana esculenta , Amphibia, Anura.” Studia Doktoranckie na kierunku Biologia Środowiskowa. Praca została przedstawiona do nagrody. Obrona odbyła się 6 stycznia 2005.

 

dr Małgorzata Socha: „Struktura i reprodukcja populacji mieszanych Rana ridibunda - Rana esculenta (Amphibia, Anura)”. Studia Doktoranckie na kierunku Biologia Środowiskowa. Praca została przedstawiona do nagrody. Obrona odbyła się 13 października 2005.

 

dr Renata Augustyńska: „Liczba oocytów diplotenowych i aktywność mitotyczna oogoniów pierwotnych w okresie juwenilnym u żaby trawnej, Rana temporaria , (Amphibia, Anura)”. Obrona odbyła się 8.06.2006.

 

dr Beata Rozenblut: "Wiek osiągania dojrzałości płciowej i rozwój jajnika u żab zielonych ( Rana esculenta – complex)". Studia Doktoranckie na kierunku Biologia Rozwoju. Przewód otwarty w październiku 2002 roku; obecnie trwa przygotowanie edytorskie pracy. Obrona odbyła się w listopadzie 2007.

 

Obecni doktoranci

mgr Anna Zaleśna – „Cytogenetyczna analiza genomów żab zielonych kompleksu Rana esculenta ”.

mgr Elżbieta (Mielec)Czernicka - „Struktura populacji żab zielonych systemu ridibunda – esculenta (R–E)Doliny Baryczy”.

mgr Katarzyna Haczkiewicz - „Rozwój jąder i spermatogeneza u hybrydogenetycznego mieszańca żaby wodnej Rana esculenta L.”

mgr Agnieszka Ogrodowczyk – „Zasięg występowania i struktura wybranych populacji salamandry plamistej Salamandra salamandra (Linnaeus,1758) na Dolnym Śląsku”.

mgr Katarzyna Skierska – „Sposób reprodukcji a dobór w pary żab zielonych kompleksu Rana esculenta w populacjach mieszanych systemów lessonae-esculenta i ridibunda-esculenta.”

mgr Danijar Tagajev –

mgr Agnieszka Pietras – "Zróżnicowanie genetyczne strzebli potokowej (Phoxinus phoxinus L.) z obszaru Eurazji"

mgr Tomasz Majtyka – „Występowanie i strefy hybrydyzacji rzekotki drzewnej w Polsce (grupa Hyla arborea )”.

Aktualności

 • Program o salamandrze

  There are no translations available.

  Meandry salamandry - Telewizja Polska wyemitowała nowy odcinek programu z serii Dzika Polska - tym razem poświęcony salamandrze plamistej. W programie wzięli udział pracownicy i doktoranci naszego Zakładu: prof. Maria Ogielska, mgr Anna Najbar oraz dr Agnieszka Konowalik. Program można obejrzeć na stronie Telewizji Polskiej http://vod.tvp.pl/audycje/wiedza/dzika-polska/wideo/meandry-salamandry/12904323

   
 • Konferencja nt. dobrostanu zwierząt

  There are no translations available.

  Z inicjatywy dr. Roberta Maślaka i dr Agnieszki Sergiel, Katedra Biologii Ewolucyjnej i Ekologii jest współorganizatorem międzynarodowej, interdyscyplinarnej konferencji na temat zapewnienia właściwego poziomu dobrostanu zwierzętom utrzymywanym w ogrodach zoologicznych i regulacji prawnych niezbędnych do realizacji tego celu. W konferencji weźmie udział wielu znanych specjalistów, m.in. dr Kirsten Pullen badaczka goryli i innych naczelnych i dr Moira Harris, zajmująca się zachowaniem i dobrostanem słoni w niewoli. Read more...  

 • Nowa książka

  There are no translations available.

  Ukazała się nowa książka dr Bartosza Borczyka napisana we współpracy z dr hab. Bartłomiejem Najbarem z Uniwersytetu Zielonogórskiego poświęcona biologii i ochronie zaskrońca zwyczajnego. Najbar B. Borczyk B. 2012: Zaskroniec Zwyczajny. Biologia i ochrona. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, 169 str, 89 rycin. ISBN 978-83-7842-003-3 Read more...  

 • Nagroda dla naszej studentki

  There are no translations available.

  Z przyjemnością informujemy, że Pani Edyta Turniak, która pisze pracę magisterską w naszym Zakładzie zajęła II miejsce w konkursie na najlepszy referat wygłoszony podczas VI Międzynarodowej Konferencji Młodych Przyrodników "From Biotechnology to Environment Protection", która odbyła się w dniach 17-20 listopada 2011 na Uniwersytecie Zielonogórskim. Pani Edyta Turniak prezentowała część wyników przygotowywanej pracy magisterskiej poświęconej allometrycznym podłożom dymorfizmu płciowego u zaskrońca. Gratulujemy!

   
 • Obrona pracy doktorskiej

  There are no translations available.

  Z przyjemnością zawiadamiamy, że 25 listopada 2011r. o godz. 10:00 w Dużej Sali  Wykładowej Instytutu Zoologicznego Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego ul. Sienkiewicza 21 we Wrocławiu odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej naszej koleżanki, mgr Agnieszki Konowalik (Ogrodowczyk). 

  Read more...  
 • Nowa książka

  There are no translations available.

  Ukazała się nowa książka dr Roberta Maślaka i jego studenta Mikołaja Kaźmierczaka: Zółw egipski (Testudo kleinmanni Lortet, 1883). Biologia i problemy ochrony. Wydawnictwo Lineart, Warszawa. 96 stron, 17 zdjęć, 124 cytowane publikacje. ISBN 978-83-927375-1-3

  Read more...  
 • Nowa książka

  There are no translations available.

  Ukazała się nowa książka pod redakcją prof. Marii Ogielskiej pod tytułem Reproduction of Amphibians wydana przez Science Publishers.

   

   

  Więcej informacji pod adresem www.scipub.net/biology/reproduction-amphibians.html

   

   
 • Środowe Spotkania z Przyrodą

  There are no translations available.

  Zakończyła się wiosenna edycja "Środowych Spotkań z Przyrodą" - wykładów popularno-naukowych adresowanych do młodzieży i wszystkich tych, którzy zainteresowani są szeroko rozuminymi problemami nauk przyrodniczych. Organizatorami wykładów są PTPP ProNatura, XII Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego z Wrocławia oraz Uniwersytet Wrocławski.

  Read more...  
 • SKN Herpetologów

  There are no translations available.

  Studenckie Koło Naukowe Herpetologów od początku swojego istnienia jest związane z naszym Zakładem. Opiekunem naukowym SNKH jest dr Robert Maślak.

  Read more...