publikacje

Publikacje

Tamtschick S, Rozenblut-Kościsty B, Ogielska M, Lehmann A, Lymberakis P, Hoffmann F, Lutz I, Kloas W, Stöck M. 2016.  Sex reversal assessments reveal different vulnerability to endocrine disruption between deeply diverged anuran lineages. Nature/Scientific Reports | 6:23825 | DOI: 10.1038/srep23825

Tamschick S., Rozenblut-Koscisty B., Bonato L., Dufresnes, C., Lymberakis P., Kloas W., Ogielska M., Stöck M. 2015. Sex chromosome conservation, DMRT1 phylogeny and gonad morphology in diploid palearctic green toads (Bufo viridis subgroup). Cytogenetic and Genome Research, 144: 315-324.

Dufresnes C, Bertholet Y, Wassef J, Ghali K, Savary R, Pasteur B, Brelsford A, Rozenblut-Kościsty B, Ogielska M, Stöck M, Perrin N. 2014. Sex-chromosome differentiation parallels post-glacial range expansion in European tree frogs (Hyla arborea). Evolution 68: 3445-3456.

Stöck M., Savary R., Zaborowska A., Górecki G., Brelsford A., Rozenblut-Kościsty B., Ogielska M., Perrin N., 2013. Maintenance of ancestral sex chromosomes in Palearctic tree frogs: direct evidence from Hyla orientalis. Sexual Development 7: 261-266.

Popiołek M., Rozenblut-Kościsty B., Kot M., Nosal W., Ogielska M. 2011. Endoparasitic helminths of water frog complex in Poland: do differences exist between the parental species Pelophylax ridibundus and Pelophylax lessonae, and their natural hybrid Pelophylax esculentus? Helminthologia 48: 108-115

Ogielska M., Rozenblut B., Augustyńska R., Kotusz A.,: 2010: Degeneration of germ line cells in amphibian ovary. Acta Zoologica (Stockholm) 91: 319–327

Tomalka-Sadownik A., Rozenblut-Koscisty B. 2010. Amphibians of Walbrzych. Fragenta Faunistica 53: 163-179.

Ogielska M., Rozenblut B., Berger L., Kierzkowski P., 2006: Actual and skeletochronological estimated age of species and hybrids of European water frogs, Zoologica Poloniae 51, 51-61

Rozenblut B., Ogielska M., 2005: Development and growth of long bones in European water frogs (Amphibia: Anura: Ranidae), with remarks on age determination. Journal of Morphology 265, 304-317.

 

Opublikowane doniesienia konferencyjne
Rozenblut B.,
Ogielska M., 2002: Wzrost kości długich i ocena wieku u żab zielonych (Rana esculenta – complex). Biologia płazów i gadów – ochrona herpetofauny, Rozenblut B., Ogielska M., 2002: Wzrost kości długich i ocena wieku u żab zielonych (Rana esculenta – complex). Biologia płazów i gadów – ochrona herpetofauny, Materiały z VI Ogólnopolskiej Konferencji Herpetologicznej, Kraków, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej; 87-90.

Rozenblut B., Ogielska M., 2002: Wzrost kości długich i ocena wieku u żab zielonych (Rana esculenta – complex), Biologia płazów i gadów – ochrona herpetofauny, VI Ogólnopolska Konferencja Herpetologiczna, Kraków, 24-26 września 2002. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej Kraków 2002, 53/02:87-90.

Rozenblut B., Ogielska M., 2007: Development and growth of long bones in Amphibians (Anura: Ranidae), 8th International Congress of Vertebrate Morphology, Paryż, Francja, 16-21 lipca 2007. Poster. J Morphol 268: 1126.

Rozenblut B, Augustyńska R., Ogielska M., 2008: Germ cell degeneration (intrafollicular atresia) in amphibian ovary. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica  Vol. 50, suppl. 1, 61.

Rozenblut B., Ogielska M., 2008: Development of ovaries of water frogs during juvenile period. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica  Vol. 50, suppl. 1, 62.

Augustyńska R., Rozenblut B., Ogielska M., 2007: Intrafollicular atresia in amphibian ovary (Anura: Ranidae), 8th International Congress of Vertebrate Morphology, Paryż, Francja, 16-21 lipca 2007. Poster. J Morphol 268: 1047.

Ogielska M, Rozenblut B, Haczkiewicz K, Dziewulska-Szwajkowska D. 2010. Development of gonads, sexual maturity and fecundity of diploid and triploid hybridogenetic water frogs Pelophylax esculentus (Rana esculenta). XXIX Konferencja Embriologiczna "Rośliny - Zwierzęta - Człowiek" 18-21.05.2010, Ciechocinek. Acta Biol. Cracov. Ser. Bot. 2010, vol. 52 Suppl. 1.

Rozenblut-Kościsty B, Dziewulska-Szwajkowska D., Warchulska A., Haczkiewicz K., Ogielska M. 2012. Polyploidy and hybridogenesis: gametogenesis and development of gonads in diploid and triploid water frogs (Pelophylax esculentus complex). Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 2012, vol. 54 Suppl.

Chmielewska M., Rozenblut-Kościsty B., Ogielska M. 2014. Multiplication and death of oogonia in developing and adult ovaries in the grass frog Rana temporaria. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 2014, vol. 56 Suppl.

Rozenblut-Kościsty B., Chmielewska M., Ogielska M. 2014. Gonad aging in Xenopus Leavis. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 2014, vol. 56 Suppl.

Grzybowska A., Bury S., Rozenblut B., Łabęcka A. M., Czarnoleski M. 2015., Erythrocyte size and asymptotic body size in two populations of the sand lizard (Lacerta agilis) – does predation matter? SEH 2015, 18TH European Congress of Herpetology 7-15 September 2015 Wrocław.

Kaźmierczak M., Rozenblut-Kościsty B. Chmielewska M., Kolenda K., Ogielska M. 2015. Mitotic aberrations of germinal cells during pre-metamorphosis and their potential relationship to genome elimination in water frog hybrid Pelophylax esculentus. SEH 2015, 18TH European Congress of Herpetology 7-15 September 2015 Wrocław.

Rozenblut-Kościsty B., Dziewulska-Szwajkowska D., Warchulska A., Haczkiewicz K., Ogielska M. 2015. Gametogenesis and development of gonads in diploidand triploid water frogs (Pelophylax esculentus complex). SEH 2015, 18TH European Congress of Herpetology 7-15 September 2015 Wrocław.

Szydłowski P., Chmielewska M., Rozenblut-Kościsty B. Ogielska M. 2015. The frequency of degenerating germ cells in the ovaries of water frogs Pelophylax esculentus – complex. SEH 2015, 18TH European Congress of Herpetology 7-15 September 2015 Wrocław.

Udział w inwentaryzacjach i monitoringach herpetologicznych:
2002 – Płazy i gady Słowińskiego Parku Narodowego. Materiały do operatu ochrony fauny. M. Ogielska, P. Kierzkowski, B. Rozenblut
2001-2003 – Opracowanie cenzusów jakościowo-ilościowych płazów i gadów na stanowiskach monitoringowych na Dolnym Śląsku i na wybrzeżu, w latach 2000-2002. M. Ogielska, P. Kierzkowski, B. Rozenblut.
2004-2005 – inwentaryzacja płazów i gadów miasta Wałbrzycha na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody.
Pielowski Z., Antczak J., Kierzkowski P., Ogielska M., Łabędzki A., Rozenblut B. 2004. Tom XII. Operat ochrony fauny lądowej. W: Korzeń J. Plan ochrony Słowińskiego Parku Narodowego. Operaty ochrony przyrody ożywionej.


Propagowanie wiedzy herpetologicznej
Współpraca ze stacją terenową Uniwersytetu Warszawskiego w Urwitałcie dotycząca oceny wieku u płazów.
Wykład dotyczący biologii płazów i oceny wieku u płazów dla młodzieży  - Dyrekcja Parku Krajobrazowego Dolna Odra, Gryfino 2009.
Przygotowania programu zajęć na temat: Biologia i środowisko życia płazów i gadów w ramach Uniwersytetu I Wieku na Uniwersytecie Wrocławskim.
Wykład dotyczący systematyki i występowania polskich płazów i gadów w ramach Uniwersytetu I Wieku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Aktualności

 • Program o salamandrze

  Meandry salamandry - Telewizja Polska wyemitowała nowy odcinek programu z serii Dzika Polska - tym razem poświęcony salamandrze plamistej. W programie wzięli udział pracownicy i doktoranci naszego Zakładu: prof. Maria Ogielska, mgr Anna Najbar oraz dr Agnieszka Konowalik. Program można obejrzeć na stronie Telewizji Polskiej http://vod.tvp.pl/audycje/wiedza/dzika-polska/wideo/meandry-salamandry/12904323

   
 • Konferencja nt. dobrostanu zwierząt

  Z inicjatywy dr. Roberta Maślaka i dr Agnieszki Sergiel, Katedra Biologii Ewolucyjnej i Ekologii jest współorganizatorem międzynarodowej, interdyscyplinarnej konferencji na temat zapewnienia właściwego poziomu dobrostanu zwierzętom utrzymywanym w ogrodach zoologicznych i regulacji prawnych niezbędnych do realizacji tego celu. W konferencji weźmie udział wielu znanych specjalistów, m.in. dr Kirsten Pullen badaczka goryli i innych naczelnych i dr Moira Harris, zajmująca się zachowaniem i dobrostanem słoni w niewoli. ... więcej  

 • Nowa książka

  Ukazała się nowa książka dr Bartosza Borczyka napisana we współpracy z dr hab. Bartłomiejem Najbarem z Uniwersytetu Zielonogórskiego poświęcona biologii i ochronie zaskrońca zwyczajnego. Najbar B. Borczyk B. 2012: Zaskroniec Zwyczajny. Biologia i ochrona. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, 169 str, 89 rycin. ISBN 978-83-7842-003-3 ... więcej  

 • Nagroda dla naszej studentki

  Z przyjemnością informujemy, że Pani Edyta Turniak, która pisze pracę magisterską w naszym Zakładzie zajęła II miejsce w konkursie na najlepszy referat wygłoszony podczas VI Międzynarodowej Konferencji Młodych Przyrodników "From Biotechnology to Environment Protection", która odbyła się w dniach 17-20 listopada 2011 na Uniwersytecie Zielonogórskim. Pani Edyta Turniak prezentowała część wyników przygotowywanej pracy magisterskiej poświęconej allometrycznym podłożom dymorfizmu płciowego u zaskrońca. Gratulujemy!

   
 • Obrona pracy doktorskiej

  Z przyjemnością zawiadamiamy, że 25 listopada 2011r. o godz. 10:00 w Dużej Sali  Wykładowej Instytutu Zoologicznego Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego ul. Sienkiewicza 21 we Wrocławiu odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej naszej koleżanki, mgr Agnieszki Konowalik (Ogrodowczyk). 

  ... więcej  
 • Nowa książka

  Ukazała się nowa książka dr Roberta Maślaka i jego studenta Mikołaja Kaźmierczaka: Zółw egipski (Testudo kleinmanni Lortet, 1883). Biologia i problemy ochrony. Wydawnictwo Lineart, Warszawa. 96 stron, 17 zdjęć, 124 cytowane publikacje. ISBN 978-83-927375-1-3

  ... więcej  
 • Nowa książka

  Ukazała się nowa książka pod redakcją prof. Marii Ogielskiej pod tytułem Reproduction of Amphibians wydana przez Science Publishers.

   

   

  Więcej informacji pod adresem www.scipub.net/biology/reproduction-amphibians.html

   

   
 • Środowe Spotkania z Przyrodą

  Zakończyła się wiosenna edycja "Środowych Spotkań z Przyrodą" - wykładów popularno-naukowych adresowanych do młodzieży i wszystkich tych, którzy zainteresowani są szeroko rozuminymi problemami nauk przyrodniczych. Organizatorami wykładów są PTPP ProNatura, XII Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego z Wrocławia oraz Uniwersytet Wrocławski.

  ... więcej  
 • SKN Herpetologów

  Studenckie Koło Naukowe Herpetologów od początku swojego istnienia jest związane z naszym Zakładem. Opiekunem naukowym SNKH jest dr Robert Maślak.

  ... więcej