publikacje

PUBLIKACJE
Nazwiska moich studentów-współautorów publikacji są podkreślone.

 

Borczyk B. 2015: Allometry of head size and shape dimorphism in grass snake (Natrix natrix L.). Turkish Journal of Zoology, 39: 340-343

Borczyk B., Kusznierz J., Paśko Ł., Turniak E. 2014: Scaling of the Sexual Size and Shape Skull Dimorphism in the Sand Lizard (Lacerta agilis L.).Vertebrate Zoology, 64: 221-227.

Paśko Ł., Kusznierz J., Maślak R., Tagayev D., Sergiel A., Pietras-Lebioda A., Borczyk B. 2014: Morphometric exploration of the Eurasian minnow Phoxinus phoxinus diversity: a case study of a widely distributed Palaearctic fish. Annales Zoologici Fennici, 51: 399-412.

Borczyk B. 2013: Rediscovery and redescription of the holotype of Liolaemus lemniscatus Gravenhorst 1838 (Reptlilia, Squamata, Liolaemidae). ZooKeys, 320: 97-101. doi 10.3897/zookeys.320.5372

Borczyk B., Paśko Ł. 2011: How precise are size-based age estimations in Sand lizard (Lacerta agilis)? Zoologica Poloniae 56: 11-17.

Borczyk B. 2010b: Creationism and the teaching of evolution in Poland. Evolution: Education & Outreach 3: 614-620.

Borczyk B. 2007a: The causes of intraspecific variation in sexual dimorphism in the common grass snake populations, Natrix natrix Linnaeus, 1758 (Serpentes, Colubridae): Data from the South Western Poland. Acta Zoologica Cracoviensia 50A: 9-13.

Borczyk B. 2007b Jak gatunki inwazyjne wpływają na lokalną faunę? Przykład agi i australijskich węży. Przegląd Zoologiczny, 51: 111-121.

Borczyk B. 2006: The adductor mandibulae in Elaphe and related genera (Serpentes: Colubridae). Pp. 19-22 In: Vences M., Kohler J., Ziegler T., Böhme W. (eds.) Herpetologia Bonnensis II. Proceedings of the 13th Congress of the Societas Europaea Herpetologica. Bonn.

Borczyk B. 2004b: Causes of mortality and bodily injury in grass snakes (Natrix natrix) from the Stawy Milickie nature reserve (SW Poland). Herpetological Bulletin 90: 22-26.

Borczyk B. 2004a: Natrix natrix male combat. Herpetological Review, 35: 402.

Borczyk B.
2001b: The effect of flood on an isolated population of sand lizard (Lacerta agilis L.) in Wrocław (SW Poland). Herpetological Bulletin 78: 28-30.

Borczyk B. 2001a: Rana temporaria diet. Herpetological Review 32: 184.

Borczyk B. 2000: Przegląd metod stosowanych w znakowaniu i identyfikacji płazów i gadów. Przegląd Zoologiczny 44: 165-176.


KSIĄŻKI, ROZDZIAŁY W KSIĄŻKACH, KSIĄŻKI ZREDAGOWANE

Borczyk B. (red.) 2014: Studenckie Prace Herpetologiczne. Wrocław: Studenckie Koło Naukowe Herpetologów [dokument elektroniczny]. ISBN: 978-83-939167-0-2

Borczyk B. 2014: Poland. Pp. 125-143 in: Blancke S., Hjermitslev H. H., Kjaergaard P C. (eds.) Creationism in Europe. Johns Hopkins University Press.

Szyndlar Z., Borczyk B. 2014: Gromada: Gady (Reptilia). w: Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipiuk I., Skibińska E. (red.) Fauna Polski - Charakterystyka i Wykaz Gatunków. Tom IV. Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa.

Najbar B., Borczyk B. 2012: Zaskroniec Zwyczajny - Monografia Gatunku. Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego. 169 str

Borczyk B.
2011: Dlaczego teoria ewolucji jest ważna. Str. 89-114 w: A. Krajna, L. Ryk, K. Sujak-Lesz, (red.)  Problemy Dydaktyki Fizyki. Oficyna Wydawnicza ATUT/Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego/Zakład Nauczania Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego, Krośnice-Wrocław.

Borczyk B. 2010a: Korzenie współczesnego antyewolucjonizmu. Pp. 85-107 w: Leszczyński D. (red.) Ewolucja, filozofia, religia. Lectiones & Acroases Philosophicae III (2010).

Wiszniowska T., Borczyk B. (red.) 2001: Materialy V Przeglądu Działalności Studenckich Kół Naukowych Przyrodników. 183 str. TINTA, Wrocław.


KONFERENCJE

Borczyk B., Gorynia M. 2013: Comparison of skull form in the snake genus Natrix (Squamata, Serpentes, Natricinae). p. 2017 In: Programme and Abstract Book. 17th European Congress of Herpetology, Veszprém, Hungary.

Turniak E., Borczyk B. 2012: Allometria czaski u zaskrońca zwyczajnego (Natrix natrix L.). Pp. 131-132 In: Zamachowski W. (Ed.) Biologia Płazów i Gadów-Ochrona Herpetofauny. XI Ogolnopolska Konferencja Herpetologiczna. UP Krakow.

Skórzewski G., Borczyk B., Najbar B. 2012: Zróżnicowanie morfologiczne padalcowatych Anguidae Gray, 1825 w Polsce: jeden czy dwa gatunki? Pp. 117-120 In: Zamachowski W. (Ed.) Biologia Płazów i Gadów-Ochrona Herpetofauny. XI Ogolnopolska Konferencja Herpetologiczna. UP Krakow.

Borczyk B. 2012: Czy zaskroniec wielkogłowy Natrix megalocephala Orlov, Tunijev 1987 i zaskroniec zwyczajny Natrix natrix (L.) to odrębne gatunki? P. 33-35 In: Zamachowski W. (Ed.) Biologia Płazów i Gadów-Ochrona Herpetofauny. XI Ogolnopolska Konferencja Herpetologiczna. UP Krakow.

Borczyk B. 2008: Dymorfizm plciowy w wielkosci czaszki u jaszczurki zwinki (Lacerta agilis L.) (Sauria: Lacertidae). Pp. 26-28 In: Zamachowski W. (Ed.): Biologia Plazow i Gadow-Ochrona Herpetofauny. IX Ogolnopolska Konferencja Herpetologiczna. AP Krakow.

Borczyk B. 2007: Comparative head osteology and myology of Elaphe Fitzinger (Serpentes: Colubridae). P. 184 . 14th European Congress of Herpetology and SHE Ordinary General Meeting. Prgramme and Abstracts. Porto, 2007.

Borczyk B. 2007: Correlation of snout morphology and life style in lampropeltinine snakes (Serpetnes: Colubridae). Journal of Morphology 268: 1051. (Vertebrates in good shape in Paris. Abstracts of the 8th International Congress of Vertebrate Morphology).

Borczyk B. 2006: Evolution of skull and jaw musculature in Coronellini (Serpentes: Colubridae). P. 49 In: Donelly M. A., Cooper K. E. (Eds.) Proceedings of the Joint Meeting of Herpetologists and Ichthyologists, New Orleans, 2006.

Borczyk B., Kaczmarek M., Maslak R. 2006: Sexual dimorphism in head size and shape in the sand lizard, Lacerta agilis L. (Sauria: Lacertidae): Do males really have larger head? Pp. 49-50 In: Donelly M. A., Cooper K. E. (Eds.) Proceedings of the Joint Meeting of Herpetologists and Ichthyologists, New Orleans, 2006.

Borczyk B. 2005: The adductor mandibulae in Elaphe and related genera (Serpentes: Colubridae). P. 29. 13th Ordinary General Meeting of Societas Europea Herpetologica. Programme and Abstracts. Bonn, 2005.

Borczyk B. 2005: Sexual dimorphism in body size and tail length in the European grass snake (Natrix natrix). P. 123. 5th World Congress of Herpetology, Stellenbosh, 2005.

Borczyk B. 2004: Uwagi o biologii zaskrońca zwyczajnego (Natrix natrix) z rezerwatu Stawy Milickie. Pp. 20-22. In: Zamachowski W. Biologia Płazow i Gadow-Ochrona Herpetofauny. VII Ogolnopolska Konferencja Herpetologiczna. AP Kraków. [Biology of the Grass snake (Natrix natrix) from the Stawy Milickie nature reserve.]

Borczyk B. Maslak R., Pasko P. 2004: Jak długo zyje jaszczurka zwinka (Lacerta agilis)? Pp. 23-24. W: Zamachowski W. Biologia Płazow i Gadow-Ochrona Herpetofauny. VII Ogolnopolska Konferencja Herpetologiczna. AP Kraków. 

Borczyk B. 2004: Mięsnie szczękowe goniosomy namorzynowej (Gonyosoma oxycephala) (Serpentes, Colubridae). Pp. 16-19. In: Zamachowski W. Biologia Płazów i Gadów-Ochrona Herpetofauny. VII Ogólnopolska Konferencja Herpetologiczna. AP Kraków.

Borczyk B., Bieganski M. 2002: Herpetofauna okolic Werchraty. Pp. 14-17. W: Zamachowski W. Biologia Plazow i Gadow-Ochrona Herpetofauny. VI Ogolnopolska Konferencja Herpetologiczna. AP Kraków.

Borczyk B. 2002: Zroznicowanie w układzie tarczek glowowych u zaskronca zwyczajnego (Natrix natrix). Pp. 11-13. W: Zamachowski W. Biologia Płazow i Gadow-Ochrona Herpetofauny. VI Ogolnopolska Konferencja Herpetologiczna. AP Kraków.

Borczyk B. 2001: Uwagi o występowaniu jaszczurki zielonej (Lacerta viridis Laur.) w Polsce. Pp. 77-82. W: Wiszniowska T., Borczyk B. (eds.): Materialy V Przeglądu Działalnosci Studenckich Kół Naukowych Przyrodników.

Borczyk B. 2001: Ewolucja postawy ostrzegawczej u wezy z rodziny Elapidae. Pp. 71-76. W: Wiszniowska T., Borczyk B. (eds): Materialy V Przeglądu Działalnosci Studenckich Kół Naukowych Przyrodników.

Borczyk B. 2000: Struktura populacji i odchylenia w układzie tarczek głowowych u zaskrońca zwyczajnego (Natrix natrix L.) z rezerwatu Stawy Milickie. Pp. 123-130. W: Sobisz Z. (red.): Materialy IV Przeglądu Działalnosci Studenckich Kół Naukowych Przyrodników.

Borczyk B. 2000: Populacja jaszczurki zwinki (Lacerta agilis L.) z Wyspy Opatowickiej po powodzi z 1997 roku. Pp.109-112. W: Latowski K. (red): Studia Biologiczne. Bogucki Wydawnictwa Naukowe S.C., Poznan.

Borczyk B., Maslak R. 2000: Struktura wiekowa i morfometria żaby trawnej (Rana temporaria) znad Zatoki Kandalaksza (Morze Białe, Rosja). Pp. 13-15 w: Zamachowski W. (red.): Biologia płazów i gadów. V Ogolnopolska Konferencja Herpetologiczna.


RECENZJE

Borczyk B.
2008-2010: (recenzja) Brockamn J. (red.) Nauka a Kreacjonizm. O Naukowych Uroszczeniach Teorii Inteligentnego Projektu. Wydawnictwo CiS, Warszawa, 2007, ISBN 978-83-85458-29-6, ss. 299, cena 38 PLN.

Borczyk B. 2003: (recenzja) Alessandro Minelli: The Development of Animal Form. Ontogeny, Morphology, and Evolution. Cambridge University Press, Cambridge, 2003: ISBN 0-521-80851-0, ss. 323 + XVIII. Przegląd Zoologiczny 47: 225-226.


WYWIADY, UWAGA MEDIÓW

Gazeta Wrocławska, 12.07.2013: Wojciechwoska A.: Ubój rytualny? Ci dolnośląscy posłowie głosowali przeciwko. - artykuł zawiera moją wypowiedź na temat uboju rytualnego.

Wieczór Wrocławia, nr 176, (dodatek bezpłatny do Gazety Wrocławskiej, 20.04.2012): 4: Małgorzata Matuszewska: Za co żuraw lubi Wrocław, dlaczego kuna to sojusznik. - króki wywiad na temat dzikich zwierząt żyjacych we Wrocławiu. 
Nature, 2006, 443: 890-891: Polish scientists fight creationism.
Metropolis, 2006, 10-12 XI: 2: Obrona polskich naukowców.  – krótki wywiad na temat kreacjonizmu w Polsce, w związku z wypowiedziami byłego wice-ministra edukacji p. Mirosława Orzechowskiego.

Aktualności

 • Program o salamandrze

  Meandry salamandry - Telewizja Polska wyemitowała nowy odcinek programu z serii Dzika Polska - tym razem poświęcony salamandrze plamistej. W programie wzięli udział pracownicy i doktoranci naszego Zakładu: prof. Maria Ogielska, mgr Anna Najbar oraz dr Agnieszka Konowalik. Program można obejrzeć na stronie Telewizji Polskiej http://vod.tvp.pl/audycje/wiedza/dzika-polska/wideo/meandry-salamandry/12904323

   
 • Konferencja nt. dobrostanu zwierząt

  Z inicjatywy dr. Roberta Maślaka i dr Agnieszki Sergiel, Katedra Biologii Ewolucyjnej i Ekologii jest współorganizatorem międzynarodowej, interdyscyplinarnej konferencji na temat zapewnienia właściwego poziomu dobrostanu zwierzętom utrzymywanym w ogrodach zoologicznych i regulacji prawnych niezbędnych do realizacji tego celu. W konferencji weźmie udział wielu znanych specjalistów, m.in. dr Kirsten Pullen badaczka goryli i innych naczelnych i dr Moira Harris, zajmująca się zachowaniem i dobrostanem słoni w niewoli. ... więcej  

 • Nowa książka

  Ukazała się nowa książka dr Bartosza Borczyka napisana we współpracy z dr hab. Bartłomiejem Najbarem z Uniwersytetu Zielonogórskiego poświęcona biologii i ochronie zaskrońca zwyczajnego. Najbar B. Borczyk B. 2012: Zaskroniec Zwyczajny. Biologia i ochrona. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, 169 str, 89 rycin. ISBN 978-83-7842-003-3 ... więcej  

 • Nagroda dla naszej studentki

  Z przyjemnością informujemy, że Pani Edyta Turniak, która pisze pracę magisterską w naszym Zakładzie zajęła II miejsce w konkursie na najlepszy referat wygłoszony podczas VI Międzynarodowej Konferencji Młodych Przyrodników "From Biotechnology to Environment Protection", która odbyła się w dniach 17-20 listopada 2011 na Uniwersytecie Zielonogórskim. Pani Edyta Turniak prezentowała część wyników przygotowywanej pracy magisterskiej poświęconej allometrycznym podłożom dymorfizmu płciowego u zaskrońca. Gratulujemy!

   
 • Obrona pracy doktorskiej

  Z przyjemnością zawiadamiamy, że 25 listopada 2011r. o godz. 10:00 w Dużej Sali  Wykładowej Instytutu Zoologicznego Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego ul. Sienkiewicza 21 we Wrocławiu odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej naszej koleżanki, mgr Agnieszki Konowalik (Ogrodowczyk). 

  ... więcej  
 • Nowa książka

  Ukazała się nowa książka dr Roberta Maślaka i jego studenta Mikołaja Kaźmierczaka: Zółw egipski (Testudo kleinmanni Lortet, 1883). Biologia i problemy ochrony. Wydawnictwo Lineart, Warszawa. 96 stron, 17 zdjęć, 124 cytowane publikacje. ISBN 978-83-927375-1-3

  ... więcej  
 • Nowa książka

  Ukazała się nowa książka pod redakcją prof. Marii Ogielskiej pod tytułem Reproduction of Amphibians wydana przez Science Publishers.

   

   

  Więcej informacji pod adresem www.scipub.net/biology/reproduction-amphibians.html

   

   
 • Środowe Spotkania z Przyrodą

  Zakończyła się wiosenna edycja "Środowych Spotkań z Przyrodą" - wykładów popularno-naukowych adresowanych do młodzieży i wszystkich tych, którzy zainteresowani są szeroko rozuminymi problemami nauk przyrodniczych. Organizatorami wykładów są PTPP ProNatura, XII Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego z Wrocławia oraz Uniwersytet Wrocławski.

  ... więcej  
 • SKN Herpetologów

  Studenckie Koło Naukowe Herpetologów od początku swojego istnienia jest związane z naszym Zakładem. Opiekunem naukowym SNKH jest dr Robert Maślak.

  ... więcej