Aktualności Zakład Konferencja nt. dobrostanu zwierząt

Konferencja nt. dobrostanu zwierząt

Z inicjatywy dr. Roberta Maślaka i dr Agnieszki Sergiel, Katedra Biologii Ewolucyjnej i Ekologii jest współorganizatorem międzynarodowej, interdyscyplinarnej konferencji na temat zapewnienia właściwego poziomu dobrostanu zwierzętom utrzymywanym w ogrodach zoologicznych i regulacji prawnych niezbędnych do realizacji tego celu. W konferencji weźmie udział wielu znanych specjalistów, m.in. dr Kirsten Pullen badaczka goryli i innych naczelnych i dr Moira Harris, zajmująca się zachowaniem i dobrostanem słoni w niewoli.

 

Katedra Biologii Ewolucyjnej i Ekologii Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza na interdyscyplinarną, międzynarodową konferencję

Legislation standards and an actual level of animal welfare in zoos of European Union in the light of the EC Directive 1999/22 of 29 March

Standardy prawne a rzeczywisty poziom dobrostanu zwierząt w ogrodach zoologicznych Unii Europejskiej w świetle dyrektywy Rady 1999/22/WE z dnia 29 marca 1999 r.

Konferencja odbędzie się w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie w dniach 19-20 listopada 2012 r.
Szczegóły:
www.swps.pl/konferencjazoo  
www.facebook.com/DyrektywaZooDobrostanZwierzat
program

Konferencja dotyczy dobrostanu zwierząt w ogrodach zoologicznych na terenie państw Unii Europejskiej oraz regulacji prawnych służących zapewnieniu odpowiedniego jego poziomu. Udało się zaprosić naukowców i praktyków, także przedstawicieli Komisji Europejskiej i Ministerstwa Środowiska. Eksperci z Wielkiej Brytanii, Holandii i Polski przedstawią różne aspekty tej problematyki. Wśród wykładowców znajdziemy takie nazwiska jak m.in.:

dr Moira Harris, badaczka zachowania i dobrostanu słoni w niewoli, autorka raportu na temat tych zwierząt w ogrodach zoologicznych Wielkiej Brytanii, opowie o potrzebach biologicznych słoni i możliwościach ich spełnienia w warunkach zoo,

dr Kirsten Pullen z Paignton Zoo, członkini Whitley Wildlife Conservation Trust, specjalizująca się w badaniu zachowania małp (jej doktorat dotyczył zachowania goryli w niewoli i w naturze) przedstawi problematykę dobrostanu naczelnych w zoo,

dr Agnieszka Sergiel, współautorka projektu http://www.bearproject.org i autorka rozprawy doktorskiej na temat zachowań i fizjologicznych wskaźników stresu u niedźwiedzi w niewoli, opowie o warunkach niezbędnych do zapewnienia niedźwiedziom odpowiedniego poziomu dobrostanu,

prof. Tadeusz Kaleta z SGGW, autor książki "Zachowanie się zwierząt. Zarys problematyki" mówić będzie o zachowaniu zwierząt w zoo w aspekcie ich dobrostanu,

Radosław Ratajszczak - prezes zarządu Zoo Wrocław, inspektor EAZA, będzie mówił o różnicach w poziomie dobrostanu między ogrodami skupionymi w EAZA i pozostającymi poza tą organizacją,

dr Brian Bertram, członek rządowego Komitetu Ekspertów ds. Ogrodów Zoologicznych, opowie jak funkcjonuje system licencjonowania ogrodów zoologiczny w Wielkiej Brytanii

Daniel Turner z Born Free Foundation mówić będzie o ocenie stosowania unijnej Dyrektywy Zoo w poszczególnych krajach UE, dokonanej przez tę organizację.

Istotny jest także głos prawników w tej sprawie - prof. Teresa Gardocka, prorektor SWPS oraz dr Oksana Cabaj z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i Agnieszka Gruszczyńska z SWPS (obie badaczki reprezentują też stowarzyszenie "Prawnicy na Rzecz Zwierząt") przedstawią problematykę związaną z implementacją Dyrektywy Zoo do polskich przepisów.
    
W imieniu Komitetu Organizacyjnego Konferncji
dr Robert Maślak

Aktualności

 • Program o salamandrze

  Meandry salamandry - Telewizja Polska wyemitowała nowy odcinek programu z serii Dzika Polska - tym razem poświęcony salamandrze plamistej. W programie wzięli udział pracownicy i doktoranci naszego Zakładu: prof. Maria Ogielska, mgr Anna Najbar oraz dr Agnieszka Konowalik. Program można obejrzeć na stronie Telewizji Polskiej http://vod.tvp.pl/audycje/wiedza/dzika-polska/wideo/meandry-salamandry/12904323

   
 • Konferencja nt. dobrostanu zwierząt

  Z inicjatywy dr. Roberta Maślaka i dr Agnieszki Sergiel, Katedra Biologii Ewolucyjnej i Ekologii jest współorganizatorem międzynarodowej, interdyscyplinarnej konferencji na temat zapewnienia właściwego poziomu dobrostanu zwierzętom utrzymywanym w ogrodach zoologicznych i regulacji prawnych niezbędnych do realizacji tego celu. W konferencji weźmie udział wielu znanych specjalistów, m.in. dr Kirsten Pullen badaczka goryli i innych naczelnych i dr Moira Harris, zajmująca się zachowaniem i dobrostanem słoni w niewoli. ... więcej  

 • Nowa książka

  Ukazała się nowa książka dr Bartosza Borczyka napisana we współpracy z dr hab. Bartłomiejem Najbarem z Uniwersytetu Zielonogórskiego poświęcona biologii i ochronie zaskrońca zwyczajnego. Najbar B. Borczyk B. 2012: Zaskroniec Zwyczajny. Biologia i ochrona. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, 169 str, 89 rycin. ISBN 978-83-7842-003-3 ... więcej  

 • Nagroda dla naszej studentki

  Z przyjemnością informujemy, że Pani Edyta Turniak, która pisze pracę magisterską w naszym Zakładzie zajęła II miejsce w konkursie na najlepszy referat wygłoszony podczas VI Międzynarodowej Konferencji Młodych Przyrodników "From Biotechnology to Environment Protection", która odbyła się w dniach 17-20 listopada 2011 na Uniwersytecie Zielonogórskim. Pani Edyta Turniak prezentowała część wyników przygotowywanej pracy magisterskiej poświęconej allometrycznym podłożom dymorfizmu płciowego u zaskrońca. Gratulujemy!

   
 • Obrona pracy doktorskiej

  Z przyjemnością zawiadamiamy, że 25 listopada 2011r. o godz. 10:00 w Dużej Sali  Wykładowej Instytutu Zoologicznego Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego ul. Sienkiewicza 21 we Wrocławiu odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej naszej koleżanki, mgr Agnieszki Konowalik (Ogrodowczyk). 

  ... więcej  
 • Nowa książka

  Ukazała się nowa książka dr Roberta Maślaka i jego studenta Mikołaja Kaźmierczaka: Zółw egipski (Testudo kleinmanni Lortet, 1883). Biologia i problemy ochrony. Wydawnictwo Lineart, Warszawa. 96 stron, 17 zdjęć, 124 cytowane publikacje. ISBN 978-83-927375-1-3

  ... więcej  
 • Nowa książka

  Ukazała się nowa książka pod redakcją prof. Marii Ogielskiej pod tytułem Reproduction of Amphibians wydana przez Science Publishers.

   

   

  Więcej informacji pod adresem www.scipub.net/biology/reproduction-amphibians.html

   

   
 • Środowe Spotkania z Przyrodą

  Zakończyła się wiosenna edycja "Środowych Spotkań z Przyrodą" - wykładów popularno-naukowych adresowanych do młodzieży i wszystkich tych, którzy zainteresowani są szeroko rozuminymi problemami nauk przyrodniczych. Organizatorami wykładów są PTPP ProNatura, XII Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego z Wrocławia oraz Uniwersytet Wrocławski.

  ... więcej  
 • SKN Herpetologów

  Studenckie Koło Naukowe Herpetologów od początku swojego istnienia jest związane z naszym Zakładem. Opiekunem naukowym SNKH jest dr Robert Maślak.

  ... więcej