Strona Zakladu Biologii Ewolucyjnej i Ochrony Kregowcow dostepna pod adresem http://zbeok.uni.wroc.pl/