publikacje

Nowinska K., Chmielewska M., Piotrowska A., Pula B., Pastuszewski W., Krecicki T., Podhorska-Okołow M., Zabel M., Dziegiel P. 2016: Correlation between levels of expression of minichromosome maintenance proteins, Ki-67 proliferation antigen and metallothionein I/II in laryngeal squamous cell cancer. Int J Oncol. 48(2):635-45. doi: 10.3892/ijo.2015.3273.

Dubińska-Magiera M., Chmielewska M., Kozioł K., Machowska M., Hutchison C.J., Goldberg M.W., Rzepecki R. 2016: Xenopus LAP2β protein knockdown affects location of lamin B and nucleoporins and has effect on assembly of cell nucleus and cell viability. Protoplasma, 253(3): 943-956. doi:10.1007/s00709-015-0861-y.

Chmielewska M., Symonowicz K., Pula B., Owczarek T., Podhorska-Okołów M., Ugorski M. Dzięgiel P. 2015: Expression of metallothioneins I and II in kidney of doxorubicin-treated rats. Exp Toxicol Pathol., 67: 297-303 http://dx.doi.org/10.1016/j.etp.2015.01.006.

Grzegorek I., Drozdz K., Chmielewska M., Gomulkiewicz A., Jablonska K., Piotrowska A., Karczewski M., Janczak D., Podhorska-Okolow M., Dziegiel P., Szuba A. 2014: Arterial Wall Lymphangiogenesis Is Increased in the Human Iliac Atherosclerotic Arteries: Involvement of CCR7 Receptor. Lymphat Res Biol., 12(4):222-31. doi: 10.1089/lrb.2013.0048.

Drożdż K., Grzegorek I., Chmielewska M., Gomułkiewicz A., Jabłońska K., Piotrowska A., Karczewski M., Janczak D., Patrzałek D., Dzięgiel P., Szuba A. 2013: Nogo-B expression, in arterial intima, is impeded in the early stages of atherosclerosis in humans. APMIS, doi: 10.1111/apm.12212.

Cegielski M., Izykowska I., Chmielewska M., Dziegiel P. 2013: Characteristics of MIC-1 Antlerogenic Stem Cells and Their Effect on Hair Growth in Rabbits. In vivo 27 (1): 97-106;

Borska S., Chmielewska M., Wysocka T., Drag-Zalesinska M., Zabel M., Dziegiel P. 2012: In vitro effect of quercetin on human gastric carcinoma: targeting cancer cells death and MDR. Food Chem Toxicol, 50(9):3375-83

Chmielewska M., Dubińska-Magiera M., Sopel M., Rzepecka D., Hutchison C.J., Goldberg M., Rzepecki R. 2011: Embryonic and adult isoforms of XLAP2 form microdomains associated with chromatin and the nuclear envelope. Cell Tissue Res, 344(1): 97–110

Borska S., Sopel M., Chmielewska M., Zabel M., Dzięgiel P. 2010: Quercetin as a Potential Modulator of P-Glycoprotein Expression and Function in Cells of Human Pancreatic Carcinoma Line Resistant to Daunorubicin. Molecules 15: 857-870

Rzepecki R, Zaremba M, Chmielewska M. 2004: The use of an in vitro nuclear assembly system in studies on nuclear lamina assembly. Recent Res. Devel. Mol. Biol.2: 53-65 ISBN: 81-7736-210-0

Opublikowane doniesienia zjazdowe:

1. Wiera G, Wójtowicz T, Chmielewska M, Wawrzyniak M, Kaczmarek L, Dzięgiel P, Mozrzymas J. 2011. Fine-tuned MMP-9 level is critical for LTP maintenance in mossy fiber – CA3 hippocampal pathway. Streszczenie doniesienia konferencyjnego w formie plakatu w Acta Neurobiol Exp, 71: S 15

2. Mozrzymas J, Wójtowicz T, Wiera G, Gendosz D, Chmielewska M, Wawrzyniak M, Michaluk P, Podhorska-Okołów M, Dzięgiel P, Kaczmarek L. 2011. Role of metalloproteinases in synaptic plasticity in the hippocampal mossy fiber-CA3 pathway. Streszczenie ustnego doniesienia konferencyjnego w Acta Neurobiol Exp, 71: S 15


Doniesienia zjazdowe:

Dubińska-Magiera M., Chmielewska M., Kozioł K., Zaremba-Czogalla M., Goldberg M., Hutchison C.J., Rzepecki R., “Fraction of XLAP2β together with other NE components is associated with mitotic spindle apparatus and is essential for nucleus integrity and cell viability in Xenopus laevis.” Conference of Committee of Embryology and Morphology of the Polish Academy of Science and Arts “Dynamic Structure of the Cell Nucleus”, Kraków 2011.

Chmielewska M., Symonowicz K., Owczarek T., Puła B., Podhorska-Okołów M., Ugorski M., Dzięgiel P., „Ochronna rola metalotionein 1-2 w komórkach kanalików nerkowych szczura podczas intoksykacji doksorubicyną” (Abstrakt ustnego doniesienia konferencyjnego podczas 45 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików, Lublin 2011).

Jabłońska K., Zemła A., Puła B., Gomułkiewicz A., Piotrowska A., Chmielewska M., Owczarek T., Ugorski M., Wojnar A., Podhorska-Okołów M., Dzięgiel P., „Ekspresja receptorów melatoniny MT1 w komórkach raka gruczołu piersiowego” (Abstrakt ustnego doniesienia konferencyjnego podczas 45 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików, Lublin 2011).

Chmielewska M., Symonowicz K., Owczarek T., Podhorska-Okołów M., Ugorski M., Dzięgiel P., „Ekspresja metalotionein 1-2 (MT) w korelacji z nasileniem apoptozy w komórkach kanalików nerkowych szczurów intoksykowanych doksorubicyną” (Abstrakt ustnego doniesienia konferencyjnego podczas 44 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików, Wojanów 2010).

Piotrowska A., Chmielewska M., Dzięgiel P., Podhorska-Okołów M., „Wpływ angiotensyny II na komórki kanalików proksymalnych nerek szczura w badaniach in vitro” (Abstrakt ustnego doniesienia konferencyjnego podczas 44 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików, Wojanów 2010).

Mozrzymas J. W., Gendosz D., Wiera G., Piotrowska A., Gomułkiewicz A., Wójtowicz T., Chmielewska M., Wilczyński G., Podhorska-Okołów M., Dzięgiel P., Kaczmarek L., „LTP in the mossy fiber - CA3 hippocampal pathway is accompanied by enhancement in the immunoreactivity and enzymatic activity of gelatinases in the rodent slices”, Plakat na konferencji Society for Neuroscience w San Diego 2010.

Wójtowicz T., Wiera G., Gendosz D., Piotrowska A., Gomułkiewicz A., Chmielewska M., Wilczyński G., Wawrzyniak M., Podhorska-Okołów M., Capogna M., Dzięgiel P., Kaczmarek L., Mozrzymas J. W. „The role of matrix metalloproteases in synaptic plasticity of excitatory synapses in the central nervous system”. Konferencja “From neurobiology to medical practice, from basic sciences to patient”, Wrocław 2010.

Chmielewska M., Sopel M., Hutchison C. J., Goldberg M. W., Rzepecki R., “Xenopus lamina associated protein 2 (XLAP2) isoforms identified using mass spectroscopy are differentially expressed during Xenopus development, colocalize with nuclear envelope proteins during cell cycle and are essential in maintaining of the nuclear integrity in XTC cells”. Medical and Biological Sciences, Suplement 2, 2009. (Abstrakt ustnego doniesienia konferencyjnego podczas XLIII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików, Bydgoszcz 2009)

Chmielewska M, Sopel M, Kozioł K, Rzepecki R. "Developmental regulation and subcellular distribution of LAP2 protein isoforms in Xenopus ", Acta Bioch. Polon., Suplement 2006. (Abstrakt doniesienia konferencyjnego w formie plakatu podczas IXL Zjazdu Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, Białystok 2006).

Chmielewska M, Sopel M, Kozioł K, Rydlewski J., Rzepecki R. „Xenopus LAP2 Protein – Analysis of Tissue Distribution and Subcellular Localization”, Acta Bioch. Polon., Suplement 2005. (Abstrakt doniesienia konferencyjnego w formie plakatu podczas XL Zjazdu Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, Lublin 2005).

Zaremba M., Dubińska M., Chmielewska M., Rzepecki R. (2005) „Prediction and reality - comparison of phosphorylation sites predicted by bioinformatic tools with experimentally determined in vivo phosphorylation sites in D. melanogaster lamins”, Acta Bioch. Polon., Suplement 2005. (Abstrakt doniesienia konferencyjnego w formie plakatu podczas XL Zjazdu Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, Lublin 2005).

Chmielewska M., Bereza B., „Immobilizacja etioplastów w żelu agarozowym”, (Abstrakt doniesienia konferencyjnego w formie plakatu podczas 32 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, Lublin 1996).

Aktualności

 • Program o salamandrze

  Meandry salamandry - Telewizja Polska wyemitowała nowy odcinek programu z serii Dzika Polska - tym razem poświęcony salamandrze plamistej. W programie wzięli udział pracownicy i doktoranci naszego Zakładu: prof. Maria Ogielska, mgr Anna Najbar oraz dr Agnieszka Konowalik. Program można obejrzeć na stronie Telewizji Polskiej http://vod.tvp.pl/audycje/wiedza/dzika-polska/wideo/meandry-salamandry/12904323

   
 • Konferencja nt. dobrostanu zwierząt

  Z inicjatywy dr. Roberta Maślaka i dr Agnieszki Sergiel, Katedra Biologii Ewolucyjnej i Ekologii jest współorganizatorem międzynarodowej, interdyscyplinarnej konferencji na temat zapewnienia właściwego poziomu dobrostanu zwierzętom utrzymywanym w ogrodach zoologicznych i regulacji prawnych niezbędnych do realizacji tego celu. W konferencji weźmie udział wielu znanych specjalistów, m.in. dr Kirsten Pullen badaczka goryli i innych naczelnych i dr Moira Harris, zajmująca się zachowaniem i dobrostanem słoni w niewoli. ... więcej  

 • Nowa książka

  Ukazała się nowa książka dr Bartosza Borczyka napisana we współpracy z dr hab. Bartłomiejem Najbarem z Uniwersytetu Zielonogórskiego poświęcona biologii i ochronie zaskrońca zwyczajnego. Najbar B. Borczyk B. 2012: Zaskroniec Zwyczajny. Biologia i ochrona. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, 169 str, 89 rycin. ISBN 978-83-7842-003-3 ... więcej  

 • Nagroda dla naszej studentki

  Z przyjemnością informujemy, że Pani Edyta Turniak, która pisze pracę magisterską w naszym Zakładzie zajęła II miejsce w konkursie na najlepszy referat wygłoszony podczas VI Międzynarodowej Konferencji Młodych Przyrodników "From Biotechnology to Environment Protection", która odbyła się w dniach 17-20 listopada 2011 na Uniwersytecie Zielonogórskim. Pani Edyta Turniak prezentowała część wyników przygotowywanej pracy magisterskiej poświęconej allometrycznym podłożom dymorfizmu płciowego u zaskrońca. Gratulujemy!

   
 • Obrona pracy doktorskiej

  Z przyjemnością zawiadamiamy, że 25 listopada 2011r. o godz. 10:00 w Dużej Sali  Wykładowej Instytutu Zoologicznego Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego ul. Sienkiewicza 21 we Wrocławiu odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej naszej koleżanki, mgr Agnieszki Konowalik (Ogrodowczyk). 

  ... więcej  
 • Nowa książka

  Ukazała się nowa książka dr Roberta Maślaka i jego studenta Mikołaja Kaźmierczaka: Zółw egipski (Testudo kleinmanni Lortet, 1883). Biologia i problemy ochrony. Wydawnictwo Lineart, Warszawa. 96 stron, 17 zdjęć, 124 cytowane publikacje. ISBN 978-83-927375-1-3

  ... więcej  
 • Nowa książka

  Ukazała się nowa książka pod redakcją prof. Marii Ogielskiej pod tytułem Reproduction of Amphibians wydana przez Science Publishers.

   

   

  Więcej informacji pod adresem www.scipub.net/biology/reproduction-amphibians.html

   

   
 • Środowe Spotkania z Przyrodą

  Zakończyła się wiosenna edycja "Środowych Spotkań z Przyrodą" - wykładów popularno-naukowych adresowanych do młodzieży i wszystkich tych, którzy zainteresowani są szeroko rozuminymi problemami nauk przyrodniczych. Organizatorami wykładów są PTPP ProNatura, XII Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego z Wrocławia oraz Uniwersytet Wrocławski.

  ... więcej  
 • SKN Herpetologów

  Studenckie Koło Naukowe Herpetologów od początku swojego istnienia jest związane z naszym Zakładem. Opiekunem naukowym SNKH jest dr Robert Maślak.

  ... więcej