publikacje

Kusznierz J., Paśko, Ł., Maślak, R., Pietras-Lebioda, A., Borczyk, B., Tagayev, D., Sergiel, A., Wolnicki, J. 2017: Broad-scale morphometric diversity in the lake minnow Eupallasella percnurus (Cyprinidae: Pisces). Annales Zoologici Fennici 54: 357–371

Borczyk B., Kusznierz J., Paśko Ł., Turniak E. 2014. Scaling of the sexual size and shape skull dimorphism in the sand lizard (Lacerta agilis L.). Vertebrate Zoology, 64: 221-227.

Paśko Ł., Kusznierz J., Maślak R., Tagayev D., Sergiel A., Pietras-Lebioda A., Borczyk B. 2014. Morphometric exploration of the Eurasian minnow Phoxinus phoxinus diversity: a case study of a widely distributed Palaearctic fish. Annales Zoologici Fennici, 51: 399-412.

Witkowski A., Kotusz J., Kusznierz J., Popiołek M. 2014. Ichtiofauna Karkonoskiego Parku Narodowego i terenów przyległych. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 70 (1) s. 19–31.

Dyrcz A., Gramsz B., Maślak R., Witkowski A., Zając T., Dobrowolska-Martini K., Kotusz J., Kusznierz J., Leś E., Martini M., Popiołek M., Rąpała R. 2013. Kręgowce // W: Przyroda Karkonoskiego Parku Narodowego / pod red. Roksany Knapik i Andrzeja Raja. - Jelenia Góra : Karkonoski Park Narodowy, 2013.- S. 405-442

Popiołek M., Kusznierz J., Kotusz J., Witkowski A. 2013. Parasites of Hucho hucho (L.), Hucho taimen (Pall.), and Parchucho perryi (Brevoort) (Salmonidae, Actinopterygii) - the state of konwledge. Archives of Polish Fisheries. - Vol. 21 s. 235-241.

Sergiel A., Maślak R., Kusznierz J., Paśko Ł. 2012. Stereotypie - rozwój i skutki występowania. Medycyna Weterynaryjna. - Vol. 68, nr 7. 403-405.

Sergiel A., Maślak R., Kusznierz J., Paśko Ł. 2012. Zachowania stereotypowe - przegląd definicji i klasyfikacji. Medycyna Weterynaryjna. - Vol. 68, nr 1, s. 45-48.

Witkowski A., Kleszcz M., Błachuta J., Kotusz J., Kusznierz J., Napora K. 2012. Ichthyofauna of Wrocław - the Odra River, its tributaries and the selected city reservoirs. Fragmenta Faunistica. - Vol. 55, nr 1, s. 49-74.

Kotusz J., Witkowski A., Kusznierz J., Popiołek M. 2011. Alpine bullhead in Hańcza Lake - origin, habitat requirements and seasonal migrations. W: Water biodiversity assessment and protection / pod red.: Małgorzaty Jankun, Grażyny Furgały-Selezniow, Małgorzaty Woźniak, Anny M. Wiśniewskiej. - Olsztyn : Faculty of Environmental Protection and Fisheries, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland, 2011. - s. 61-65.

Kusznierz J., Paśko Ł., Tagayev D. 2011. On the variation and distribution of lake minnow, Eupallasella percnurus (Pall.). Archives of Polish Fisheries. - Vol. 19 Fasc. 3, s. 161-166.

Popiołek M., Kubizna J., Wolnicki J., Kusznierz J. 2011. Parasites of lake minnow, Eupallasella percnurus (Pall.) : the state of knowledge and threats. Archives of Polish Fisheries. - Vol. 19, no 3, s. 167-173.

Kotusz J., Witkowski A., Kusznierz J., Popiołek M. 2010. Czy głowacica Hucho hucho (L.) ma szanse powrotu o Czadeczki? Chrońmy Przyrodę Ojczystą. 66(3): 169-174.

Kusznierz J. 2010. 4009 *strzebla błotna Eupallasella percnurus (Pallas, 1814). W: M. Makomaska-Juchiewicz (red.) Monitoring gatunków zwierząt. Poradnik metodyczny. Część pierwsza. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Inspekcja Ochrony Środowiska. Warszawa, 180-194. (rozdział w monografii polskojęzycznej).

Maślak R., Paśko Ł., Kusznierz J., Moska M., 2010. Sex ratio in population of Lacerta vivipara (Jacquin, 1787) (Sauria, Lacertidae) in a lowland habitat of the vicinity of Wroc aw, SW Poland. Zesz. Nauk. UP Wroc., Biol. Hod. Zwierz., LX, Nr 577, 97–106.

Maślak R., Paśko Ł., Kusznierz J., Moska M., Heulin B., Surget-Groba Y. 2010. Genetic differentiation of the sand lizard populations, Lacerta agilis Linnaeus, 1758 (Reptilia, Lacertidae) in Central Europe. Zesz. Nauk. UP Wroc., Biol. Hod. Zwierz., LX, Nr 577, 107–124.

Witkowski A., Popiołek M., Kusznierz J., Baldy K., Kotusz J. 2010. Monitoring ichtiofauny Parku Narodowego Gór Stołowych. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody. 29(4), 51-61.

Kotusz J., Kusznierz J., Popiołek M., Witkowski A. 2009. Ichtiofauna systemu rzecznego Nysy Kłodzkiej. Roczniki Naukowe PZW 22, 5-58.

Kusznierz J., Kotusz J., Kazak M. Popiołek M., Witkowski A. 2008. Remarks on the morphological variability of the Arctic charr, Salvelinus alpinus (L.) from Spitsbergen. Polish Polar Research, 29(3): 227-236.

Witkowski A., Kotusz J., Popiołek M., Kusznierz J. 2008. Summer dynamics of density and biomass of the Arctic charr, Salvelinus alpinus (L.), in a polar stream (SW Spitsbergen). Polish Polar Research, 29(3): 237–243.

Witkowski A., Popiołek M., Kusznierz J., Kotusz J., Błachuta, J. 2008. The brown trout Salmo trutta m. fario L. from lake Mały Staw (Giant Mts., SW Poland) – a biological and parasitological survey. Opera Corcontica, 45: 151-161.

Wolnicki J., Kamiński R., Sikorska J., Kusznierz J. 2008. Assessment of the size and structure of lake minnow Eupallasella percnurus (Pallas, 1814) population inhabiting a small water body in central Poland. Teka Kom. Ochr. Kszt. Środ. Przyr. – OL PAN, 5, 181-189.

Popiołek M., Szczęsna J., Kotusz J., Kusznierz J., Witkowski A. 2007. The level of infection with gastro-intestinal nematodes in Svalbard reindeers from Hornsund area, Spitsbergen. Polish Polar Research. 28(4): 277 – 282.

Wolnicki J., Kamiński R., Kusznierz J. 2007. Występowanie strzebli błotnej Eupallasella percnurus (Pallas) w województwach wielkopolskim i kujawsko-pomorskim. Komunikaty Rybackie, 6: 24-26.

Kusznierz J., Borsuk P., Kamiński R., Koper M., Myszkowski L., Popović D., Wolnicki J., Stanković A. 2006. Low genetic variability among the lake minnow Eupallasella percnurus (Cypriniformes, Cyprinidae) populations in Poland. Fisheries Management and Ecology. 13:131-134.

Witkowski A., Kotusz J., Kusznierz J., Popiołek M., Baldy K. 2006. Ichtiofauna polskich dopływów dorzecza Łaby. Roczniki Naukowe PZW, 19: 25-45.

Kamiński R., Korwin-Kossakowski M., Kusznierz J., Myszkowski L., Stanny L. A., Wolnicki J. 2005. Response of a juvenile cyprinid lake minnow Eupallasella percnurus (Pallas), to the different diets. Aquaculture International, 13: 479-486.

Kusznierz J., Kotusz J., Krawczuk R., Popiołek M., Staś M., Witkowski A., Baldy K. 2005. Wiek i wzrost pstrąga potokowego Salmo trutta m. fario L. w potokach Parku Narodowego Gór Stołowych i jego otulinie. Szczeliniec 9: 19-30.

Kusznierz J., Kotusz J., Popiołek M., Witkowski A. 2005. Ichtiofauna polskich dopływów górnej Odry. Roczniki Naukowe PZW, 18: 59-91.

Kusznierz J., Wolnicki J., Radtke G. 2005. Strzebla błotna Eupallasella perncurus (Pallas, 1814) w Polsce – status i perspektywy ochrony. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 61: 70-79.

Popiołek M., Okulewicz J., Kusznierz J., Wolnicki J. 2005. Nematodes found in an endangered and poorly known cyprinid fish, Eupallasella percnurus (Pallas, 1814) Helminthologia, 42, 2:89-91.

Brzuzan P., Ciesielski, S., Kusznierz J., Jurczyk L. 2004. Identification of whitefish remains by mtDNA analysis. Ann. Zool. Fennici 41: 61–68.

Kamiński R., Kusznierz J., Myszkowski L., Wolnicki J. 2004. The first attempt to artificially reproduce the endangered cyprinid lake minnow Eupallasella perenurus (Pallas).  Aquaculture International 12: 3–10.

Kotusz J., Krappe M., Kusznierz J., Popiołek M., Riel P., Waterstraat A., Witkowski A. 2004. Distribution, density and habitat of Cottus poecilopus (Heckel, 1836) in Lake Hańcza (North East Poland) as compared with the situation in the Luzin lakes (North East Germany). Verhandlungen der Gesellschaft für Ichthyologie Band 4: 91-105.

Popiołek M., Witkowski A., Kotusz J., Kusznierz J., Baldy K. 2004. Pasożyty jelitowe pstrągów potokowych (Salmo trutta fario L.) z potoków Parku Narodowego Gór Stołowych. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody. 23, 1: 121 – 127.

Witkowski, A., Kaleta, K., Kuryszko, J., Kusznierz J. 2004. Histological structure of the skin of arctic charr, Salvelinus alpinus (L.) from Spitsbergen. Acta Ichthyologica et Piscatoria. 34 (2): 239-249.

Wolnicki J.,  Kamiński R., Korwin-Kossakowski M., Kusznierz J., Myszkowski L. 2004. The influence of water temperature on laboratory-reared lake minnow Eupallasella perenurus (Pallas) larvae and juveniles. Arch. Pol. Fish. 12(1): 61-69.

Kamiński, R., Korwin-Kossakowski, M., Kusznierz J., Myszkowski, L., Wolnicki, J. 2003. Wpływ temperatury na wzrost i rozwój larw strzebli błotnej Eupallasella perenurus (Pallas). Komunikaty Rybackie, 3: 14-16.

Radtke, G., Wolnicki, J., Kusznierz J. 2003. Nowe stanowiska strzebli błotnej Eupallasella perenurus (Pallas) w województwie pomorskim. Komunikaty Rybackie, 1: 4-5.

Błachuta J., Błachuta J., Kusznierz J. 2002. Ichtiofauna Bugu. W: Dombrowski, Głowacki, Jakubowski, Kovalchuk, Michalczyk, Nikiforov, Szwajgier i Worciechowski (eds.). Korytarz ekologiczny doliny Bugu. Stan – Zagrożenia – Ochrona. IUCN. 168-182.

Kamiński, R., Korwin-Kossakowski, M., Kusznierz J., Myszkowski, L., Wolnicki, J. 2002. Przebieg wczesnego rozwoju strzebli błotnej Eupallasella perenurus (Pallas). Komunikaty Rybackie 3/2002, 3-6.

Kamiński, R., Korwin-Kossakowski, M., Kusznierz J., Myszkowski, L., Wolnicki, J. 2002. Rozród strzebli błotnej Eupallasella perenurus w warunkach laboratoryjnych. (W:) Wylęgarnia 2001-2002. Wydawnictwo IRŚ, s. 53-58.

Kusznierz J., Wolnicki, J., Kamiński, R., Myszkowski, L. 2002. Strzebla błotna Eupallasella perenurus (Pallas, 1814) w Polsce – historia, zagrożenia i perspektywy ochrony. Komunikaty Rybackie 2/2002, 11-13.

Kotusz, J., Witkowski, A., Błachuta, J., Kusznierz J. 2001 : Stan ichtiofauny w górnym

i środkowym dorzeczu Odry. Roczniki Naukowe PZW, 14 (suplement): 297-303.

Kusznierz J. 2001: Eupallasella percnurus (Pallas, 1811), Strzebla błotna (s. przekopowa), Lake minnow. W: Z. Głowaciński (red.): Polish Red Data Book of Animals, PWRiL. Warszawa, 301-303.

Witkowski, A., Błachuta, J., Kotusz, J., Kusznierz J. 2001. Lampreys and fishes of the upper and middle Odra Basin (Silesia, SW Poland) - The present situation. Acta Hydrobiologica, 42: 283-303.

Witkowski, A., Kotusz, J., Kusznierz J., Baldy, K., Kleszcz, M., Popiołek, M., Staś, M. 2001. Rozsiedlenie i struktura populacji pstrąga potokowego (Salmo trutta m. fario L.) w potokach Parku Narodowego Gór Stołowych. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, 20: 83-92.

Adamski, A., Benz, R., Borysiak, J., Dister, E., Dunajski, A., Foral, M., Günter-Diringer, D., Hamplova, V., Jarošek, R., Jermaczek, A., Kalisiński, M., Korol, R., Koutecká, V., Krukowski, M., Kusznierz J., Lojkásek, B., Neuschlová, Š., Nieznański, P., Obrdlik, P., Pavelka, P., Rast, P., Schneider, E., Smoczyk, M., Świerkosz, K., Wróbel, D. 2000: Atlas terenów zalewowych Odry. WWF

Kotusz, J., Kusznierz J., Witkowski, A. 2000: Tilapia nilowa Oreochromis niloticus (L.) (Osteichthyes: Cichlidae) w wodach otwartych Polski (rzeka Ruda, prawy dopływ górnej Odry). Przegląd Zoologiczny, XLIV, 1-2. 85-87.

Witkowski, A., Kotusz, J., Kusznierz J., Błachuta, J., Czarny, Z. 2000: Monitoring ichtiofauny Kwisy. Roczniki Naukowe PZW, 13: 5-22.

Kotusz J., Kusznierz J. 1999. Stan ichtiofauny w Tarasience i drobnych zbiornikach wodnych. W: W. Wojciechowska (Ed.) Ekosystemy wodne i lądowe Sobiborskiego Parku Krajobrazowego i ich Ochrona. RW KUL. 87-91.

Boroń A., Jankun M., Kusznierz J. 1997. Chromosome study of swamp minnow Eupallasella percnurus (Dybowski, 1916) from Poland. Caryologia 50: 85–90.

Kotusz, J., Kusznierz J., Błachuta, J. 1997. Występowanie cierniczka Pungitius pungitius (L.) na Śląsku. Przegląd Zoologiczny, 41: 247-250.

Witkowski, A., Kusznierz J., Kotusz, J. 1997: Ichtiofauna dorzecza Małej Panwi. Roczniki Naukowe PZW, 10: 61-84.

Kusznierz J. 1996. Aktualny stan polskich populacji strzebli błotnej, Moroco (=Phoxinus) percnurus (Pallas, 1811) i perspektywy ich aktywnej ochrony. Zoologica Poloniae, 41/Supplement: 143-146.

Błachuta, J., Kusznierz J. 1996. Odra jako korytarz ekologiczny - analiza ichtiofaunistyczna. W: Korytarz ekologiczny doliny Odry. Stan - Funkcjonowanie - Zagrożenia. Praca zbiorowa pod redakcją naukową W. Jankowskiego i K. Świerkosza. Fundacja IUCN Poland, 100-115.

Kotusz, J., Kusznierz J., Witkowski, A. 1996. Ichtiofauna Bystrzycy i jej dopływów (dorzecze Odry). Roczniki Naukowe PZW, 9, 63-90.

Kusznierz J. 1995. Wstępna ocena aktualnego stanu polskich populacji strzebli błotnej Moroco (=Phoxinus) percnurus (Pallas, 1811) (Cyprinidae, Osteichthyes). Acta Universitatis Wratislaviensis, 1774, 59-69.

Witkowski, A., Błachuta, J., Kusznierz J., 1995. Effect of low pH, pollution and regulation on fish population in the Kwisa River basin (SW Poland). Opera Corcontica,

32: 137-150.

Witkowski, A., Kotusz, J., Kusznierz J. 1995. Muławka wschodnioamerykańska (Umbra pygmaea) nowy gatunek ryb w naszych wodach. Przegląd Rybacki, 6(25), 36-38.

Witkowski, A., Kusznierz J., Kotusz, J., 1995. Umbra pygmaea De Key, 1842, (Osteichthyes, Umbridae) nowy introdukowany gatunek ryby w polskiej ichtiofaunie. Przegląd Zoologiczny, 39: 281-286.

Kusznierz J., Witkowski, A., Kotusz, J. 1994. Ichtiofauna dorzeczy Stobrawy i Smortawy. Roczniki Naukowe PZW, 7, 51-70.

Błachuta, J., Kuszewski, J., Kusznierz J., Witkowski, A., 1993. Ichtiofauna dorzecza Baryczy. Roczniki Naukowe PZW, 6: 19 - 48.

Błachuta, J., Witkowski, A., Kusznierz J., 1993. Ichtiofauna dorzecza Bobru. Acta Universitatis Wratislaviensis, Prace Zoologiczne 24: 133 - 188.

Błachuta, J., Kusznierz J., 1992. Tempo wzrostu pstrąga potokowego Salmo trutta m. fario L., w Kaczawie. Acta Universitatis Wratislaviensis, Prace Zoologiczne 23: 125 - 136.

Witkowski, A., Błachuta, J., Kusznierz J., 1992. Ichtiofauna Ślęży i Oławy oraz ich dopływów. Roczniki Naukowe PZW, 5:137 - 154.

Witkowski, A., Błachuta, J., Kusznierz J., 1991. Ichtiofauna dorzecza Widawy po przeprowadzonej regulacji. Roczniki Naukowe PZW, 4: 25 - 46.

Witkowski, A., Błachuta, J., Kusznierz J. 1990. Koza złotawa Sabanajewia aurata (de Filippi, 1865) w rzece Widawie - drugie stanowisko w dorzeczu Odry. Przegląd Zoologiczny, XXXIV, 2 -3: 319 - 324.

Aktualności

 • Program o salamandrze

  Meandry salamandry - Telewizja Polska wyemitowała nowy odcinek programu z serii Dzika Polska - tym razem poświęcony salamandrze plamistej. W programie wzięli udział pracownicy i doktoranci naszego Zakładu: prof. Maria Ogielska, mgr Anna Najbar oraz dr Agnieszka Konowalik. Program można obejrzeć na stronie Telewizji Polskiej http://vod.tvp.pl/audycje/wiedza/dzika-polska/wideo/meandry-salamandry/12904323

   
 • Konferencja nt. dobrostanu zwierząt

  Z inicjatywy dr. Roberta Maślaka i dr Agnieszki Sergiel, Katedra Biologii Ewolucyjnej i Ekologii jest współorganizatorem międzynarodowej, interdyscyplinarnej konferencji na temat zapewnienia właściwego poziomu dobrostanu zwierzętom utrzymywanym w ogrodach zoologicznych i regulacji prawnych niezbędnych do realizacji tego celu. W konferencji weźmie udział wielu znanych specjalistów, m.in. dr Kirsten Pullen badaczka goryli i innych naczelnych i dr Moira Harris, zajmująca się zachowaniem i dobrostanem słoni w niewoli. ... więcej  

 • Nowa książka

  Ukazała się nowa książka dr Bartosza Borczyka napisana we współpracy z dr hab. Bartłomiejem Najbarem z Uniwersytetu Zielonogórskiego poświęcona biologii i ochronie zaskrońca zwyczajnego. Najbar B. Borczyk B. 2012: Zaskroniec Zwyczajny. Biologia i ochrona. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, 169 str, 89 rycin. ISBN 978-83-7842-003-3 ... więcej  

 • Nagroda dla naszej studentki

  Z przyjemnością informujemy, że Pani Edyta Turniak, która pisze pracę magisterską w naszym Zakładzie zajęła II miejsce w konkursie na najlepszy referat wygłoszony podczas VI Międzynarodowej Konferencji Młodych Przyrodników "From Biotechnology to Environment Protection", która odbyła się w dniach 17-20 listopada 2011 na Uniwersytecie Zielonogórskim. Pani Edyta Turniak prezentowała część wyników przygotowywanej pracy magisterskiej poświęconej allometrycznym podłożom dymorfizmu płciowego u zaskrońca. Gratulujemy!

   
 • Obrona pracy doktorskiej

  Z przyjemnością zawiadamiamy, że 25 listopada 2011r. o godz. 10:00 w Dużej Sali  Wykładowej Instytutu Zoologicznego Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego ul. Sienkiewicza 21 we Wrocławiu odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej naszej koleżanki, mgr Agnieszki Konowalik (Ogrodowczyk). 

  ... więcej  
 • Nowa książka

  Ukazała się nowa książka dr Roberta Maślaka i jego studenta Mikołaja Kaźmierczaka: Zółw egipski (Testudo kleinmanni Lortet, 1883). Biologia i problemy ochrony. Wydawnictwo Lineart, Warszawa. 96 stron, 17 zdjęć, 124 cytowane publikacje. ISBN 978-83-927375-1-3

  ... więcej  
 • Nowa książka

  Ukazała się nowa książka pod redakcją prof. Marii Ogielskiej pod tytułem Reproduction of Amphibians wydana przez Science Publishers.

   

   

  Więcej informacji pod adresem www.scipub.net/biology/reproduction-amphibians.html

   

   
 • Środowe Spotkania z Przyrodą

  Zakończyła się wiosenna edycja "Środowych Spotkań z Przyrodą" - wykładów popularno-naukowych adresowanych do młodzieży i wszystkich tych, którzy zainteresowani są szeroko rozuminymi problemami nauk przyrodniczych. Organizatorami wykładów są PTPP ProNatura, XII Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego z Wrocławia oraz Uniwersytet Wrocławski.

  ... więcej  
 • SKN Herpetologów

  Studenckie Koło Naukowe Herpetologów od początku swojego istnienia jest związane z naszym Zakładem. Opiekunem naukowym SNKH jest dr Robert Maślak.

  ... więcej