Pracownicy i doktoranci dr Bartosz Borczyk

dr Bartosz Borczyk

adiunkt,
redaktor pomocniczy Zoologica Poloniae,
przedstawiciel niesamodzielnych pracowników naukowych w Radzie Katedry Biologii Ewolucyjnej oraz Radzie Wydziału Nauk Biologicznych
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
http://bborczyk.wordpress.com/


Konsultacje
:

poniedziałki i piątki, godz. 12-13

Moje główne zainteresowania badawcze dotyczą ewolucji morfologii gadów, głównie jaszczurek i węży. W swoich badaniach koncentruję się na allomerycznym podłożu zmian w morfologii oraz ewolucji dymorfizmu płciowego u łuskonośnych (Squamata). Pnadto sporadycznie angażuję się w projekty poświęcone zróżnicowaniu geograficznemu ryb, płazów i gadów.

W ostatnim czasie zaangażowałem się też w prace nad uporządkowaniem i odbudową kolekcji płazów i gadów Muzeum Przyodniczego UWr.

Poza anatomią gadów sporo uwagi poświęcam problemowi kreacjonizmu oraz popularyzacji nauki.

Informacje dla studentów

Zapraszam do wspólpracy przede wszystkim osoby zainteresowane ewolucją morfologii kręgowców. W swoich badaniach koncentruję się na gadach, jednak realizacja tematów związanych z płazami i rybami również jest możliwa. Minimalne wymagania wobec przyszłych magistrantów to znajomość języka angielskiego w stopniu przyjamniej umożliwiającym czytanie (ze zrozumieniem!) literatury naukowej oraz obsługa komputera. Oczywiście, umiejętność rysowania i znajomość podstaw statystyki są mile widziane. Preferuję studentów gotowych (i chętnych!) do samodzielnego rozwiązywania problemów natury naukowej - w publikacjach studenci-współautorzy oznaczenia są podkreśleniem. Moi byli magistranci, którzy kontynuują karierę naukową na studiach doktoranckich wyróżnieni są gwiazdkę (*).
Poniżej przedstawiam propozycje tematów prac licencjackich i magisterskich, które mogą być realizowane pod moją opieką. Oczywiście możliwa jest realizacja innych projektów, o ile będę czuł się wystarczająco kompetentny aby pomóc w pracy nad nimi.

Proponowane tematy semianriów licencjackich:

Narządy szczątkowe u wybranych grup kręgowców

Ewolucja żyworodności u gadów
Oraz każdy inny temat zaproponowany przez studenta i zaakceptowany przeze mnie.

Proponowane tematy prac magisterskich:

Dymorfizm płciowy w budowie kręgów kloakalnych i ogonowych u wybranych gatunków węży (Squamata: Serpentes).
Zróżnicowanie międzyosobnicze czaszki Xenochrophis vittatus (Serpentes: Natricinae).
Zróżnicowanie międzyosobnicze czaszki Calliophis intenstinalis (Serpentes: Elapidae).
Porównanie czaszek Gloydius intermedius i Gloydius ussuriensis (Serpentes: Viperidae: Crotalinae).
Dymorfizm płciowy wybranych gatunków węży.
Prace magisterskie, które były lub obecnie są realizowane pod moim kierunkiem:

Skawiński T.* (2013-15): Anatomia opisowa i porównawcza czaszek wybranych gatunków jaszczurek z rodzaju Podarcis (Squamata: Lacertidae).
Skórzewski G.* (2012-14): Zróżnicowanie morfologiczne padalca zwyczajnego (Anguis fragilis) z terenu Polski.
Mielcarska K.* (2012-14): Anatomia opisowa i porównawcza szkieltu wybranych gatunków kameleonów (Squamata: Sauria).
Puszkiewicz P. (2012-14): Ewolucja morfologii czaszek pytonów i boa (Squamata: Serpentes: Pythonidae, Boidae).
Wirga M. (2011-13): Herpetofauna wybranych wyrobisk Dolnego Śląska.
Gorynia M. (2011-13): Porównanie kształtu czaszki zaskrońców (Natrix).
Broszko A. (2011-13): Szybkość biegu jaszczurek żyworódek Lacerta (=Zootoca) vivipara: dymorfizm płciowy.
Dyrcz K. (2010-2012): Dymorfizm płciowy w topografii narządów wewnętrznych zaskrońca Natrix natrix (L.) (Reptilia: Squamata).
Turniak E.* (2010-2012): Allometrycze podłoże dymorfizmu płciowego u zaskrońca zwyczajnego (Natrix natrix L.).
Koszewska A. (2009-2011): Analiza dymorfzmu płciowego w kształcie czaszki u jaszczurki zwinki (Laceta agilis) przy użyciu morfometrii geometrycznej.
Kochan K. (2009-2011): Allometryczne podłoże dymorfizmu płciowego w szkielecie postkranialnym jaszczurki zwinki (Lacerta agilis).

Doktoraty:
Turniak E. (2012-): Morfologia czaszki i szkieletu pozaczaszkowego europejskich Lacertidae (Reptilia: Squamata). Opiekun pracy: prof. dr hab. Maria Ogielska, promotor pomocniczy: dr Bartosz Borczyk.

Aktualności

 • Program o salamandrze

  Meandry salamandry - Telewizja Polska wyemitowała nowy odcinek programu z serii Dzika Polska - tym razem poświęcony salamandrze plamistej. W programie wzięli udział pracownicy i doktoranci naszego Zakładu: prof. Maria Ogielska, mgr Anna Najbar oraz dr Agnieszka Konowalik. Program można obejrzeć na stronie Telewizji Polskiej http://vod.tvp.pl/audycje/wiedza/dzika-polska/wideo/meandry-salamandry/12904323

   
 • Konferencja nt. dobrostanu zwierząt

  Z inicjatywy dr. Roberta Maślaka i dr Agnieszki Sergiel, Katedra Biologii Ewolucyjnej i Ekologii jest współorganizatorem międzynarodowej, interdyscyplinarnej konferencji na temat zapewnienia właściwego poziomu dobrostanu zwierzętom utrzymywanym w ogrodach zoologicznych i regulacji prawnych niezbędnych do realizacji tego celu. W konferencji weźmie udział wielu znanych specjalistów, m.in. dr Kirsten Pullen badaczka goryli i innych naczelnych i dr Moira Harris, zajmująca się zachowaniem i dobrostanem słoni w niewoli. ... więcej  

 • Nowa książka

  Ukazała się nowa książka dr Bartosza Borczyka napisana we współpracy z dr hab. Bartłomiejem Najbarem z Uniwersytetu Zielonogórskiego poświęcona biologii i ochronie zaskrońca zwyczajnego. Najbar B. Borczyk B. 2012: Zaskroniec Zwyczajny. Biologia i ochrona. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, 169 str, 89 rycin. ISBN 978-83-7842-003-3 ... więcej  

 • Nagroda dla naszej studentki

  Z przyjemnością informujemy, że Pani Edyta Turniak, która pisze pracę magisterską w naszym Zakładzie zajęła II miejsce w konkursie na najlepszy referat wygłoszony podczas VI Międzynarodowej Konferencji Młodych Przyrodników "From Biotechnology to Environment Protection", która odbyła się w dniach 17-20 listopada 2011 na Uniwersytecie Zielonogórskim. Pani Edyta Turniak prezentowała część wyników przygotowywanej pracy magisterskiej poświęconej allometrycznym podłożom dymorfizmu płciowego u zaskrońca. Gratulujemy!

   
 • Obrona pracy doktorskiej

  Z przyjemnością zawiadamiamy, że 25 listopada 2011r. o godz. 10:00 w Dużej Sali  Wykładowej Instytutu Zoologicznego Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego ul. Sienkiewicza 21 we Wrocławiu odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej naszej koleżanki, mgr Agnieszki Konowalik (Ogrodowczyk). 

  ... więcej  
 • Nowa książka

  Ukazała się nowa książka dr Roberta Maślaka i jego studenta Mikołaja Kaźmierczaka: Zółw egipski (Testudo kleinmanni Lortet, 1883). Biologia i problemy ochrony. Wydawnictwo Lineart, Warszawa. 96 stron, 17 zdjęć, 124 cytowane publikacje. ISBN 978-83-927375-1-3

  ... więcej  
 • Nowa książka

  Ukazała się nowa książka pod redakcją prof. Marii Ogielskiej pod tytułem Reproduction of Amphibians wydana przez Science Publishers.

   

   

  Więcej informacji pod adresem www.scipub.net/biology/reproduction-amphibians.html

   

   
 • Środowe Spotkania z Przyrodą

  Zakończyła się wiosenna edycja "Środowych Spotkań z Przyrodą" - wykładów popularno-naukowych adresowanych do młodzieży i wszystkich tych, którzy zainteresowani są szeroko rozuminymi problemami nauk przyrodniczych. Organizatorami wykładów są PTPP ProNatura, XII Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego z Wrocławia oraz Uniwersytet Wrocławski.

  ... więcej  
 • SKN Herpetologów

  Studenckie Koło Naukowe Herpetologów od początku swojego istnienia jest związane z naszym Zakładem. Opiekunem naukowym SNKH jest dr Robert Maślak.

  ... więcej