Pracownicy i doktoranci dr Łukasz Paśko

dr Łukasz Paśko

Moje zainteresowania naukowe obejmują:
- Filogenetykę molekularną i filogeografię kręgowców, przede wszystkim ryb;
- Neurobiologię ewolucyjną ryb promieniopłetwych i ssaków;
- Bioetykę i filozofię moralności;
- Etologię kognitywną kręgowców, przede wszystkim ryb promieniopłetwych.
Obecnie jestem zaangażowany w realizację następujących projektów:
Filogeografia i zróżnicowanie genetyczne i morfologiczne głowaczowatych (Cottidae) i karpiowatych (Cyprinidae) ryb Eurazji
Projekt filograficzny  opart o badania kilku fragmentów genów jądrowych i mitochondrialnych: cytochrom b, ATPaza, 12S rDNA, D-loop. Rekonstrukcja wzorów zróżnicowania filogeograficznego wybranych słodkowodnych ryb Eurazji.
Budowa i ewolucja mózgów miniaturowych karpiowatych Azji Południowo-Wschodniej
Projekt obejmuje badania budowy komórkowej, ze szczególnym uwzględnieniem ewertowanego kresomózgowia, móżdżku, pokrywy wzrokowej i podwzgórza wraz z próbą identyfikacji ewolucyjnych zmian związanych z miniaturyzacją mózgu.
Budowa i funkcje obszarów koropodobnych u ryb promieniopłetwych środowiska raf koralowych
Projekt dotyczy cytoarchitektoniki oraz identyfikacji sieci połączeń neuronalnych ośrodków grzbietowego kresomózgowia u ryb promieniopłetwych zamieszkujących środowisko raf koralowych. Uzyskane dane będą wykorzystane do zaadresowania problemu homologii neuronów i połączeń neuronalnych kresomózgowia ryb promieniopłetwych w stosunku do czworonogów.
Budowa mózgu niedźwiedzi (Ursidae) w oparciu o różne źródła informacji (antomia, NMR, immunohistochemia)
Projekt dotyczny makroskopowego opisu organizacji całego mózgu oraz szczegółowo budowy komórkowej wybranych fragmentów związanych z funkcjami kognitywnymi i emocjonalnymi (np. zakręt obręczy, kora wyspowo-czołowa i inne).

Aktualności

 • Program o salamandrze

  Meandry salamandry - Telewizja Polska wyemitowała nowy odcinek programu z serii Dzika Polska - tym razem poświęcony salamandrze plamistej. W programie wzięli udział pracownicy i doktoranci naszego Zakładu: prof. Maria Ogielska, mgr Anna Najbar oraz dr Agnieszka Konowalik. Program można obejrzeć na stronie Telewizji Polskiej http://vod.tvp.pl/audycje/wiedza/dzika-polska/wideo/meandry-salamandry/12904323

   
 • Konferencja nt. dobrostanu zwierząt

  Z inicjatywy dr. Roberta Maślaka i dr Agnieszki Sergiel, Katedra Biologii Ewolucyjnej i Ekologii jest współorganizatorem międzynarodowej, interdyscyplinarnej konferencji na temat zapewnienia właściwego poziomu dobrostanu zwierzętom utrzymywanym w ogrodach zoologicznych i regulacji prawnych niezbędnych do realizacji tego celu. W konferencji weźmie udział wielu znanych specjalistów, m.in. dr Kirsten Pullen badaczka goryli i innych naczelnych i dr Moira Harris, zajmująca się zachowaniem i dobrostanem słoni w niewoli. ... więcej  

 • Nowa książka

  Ukazała się nowa książka dr Bartosza Borczyka napisana we współpracy z dr hab. Bartłomiejem Najbarem z Uniwersytetu Zielonogórskiego poświęcona biologii i ochronie zaskrońca zwyczajnego. Najbar B. Borczyk B. 2012: Zaskroniec Zwyczajny. Biologia i ochrona. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, 169 str, 89 rycin. ISBN 978-83-7842-003-3 ... więcej  

 • Nagroda dla naszej studentki

  Z przyjemnością informujemy, że Pani Edyta Turniak, która pisze pracę magisterską w naszym Zakładzie zajęła II miejsce w konkursie na najlepszy referat wygłoszony podczas VI Międzynarodowej Konferencji Młodych Przyrodników "From Biotechnology to Environment Protection", która odbyła się w dniach 17-20 listopada 2011 na Uniwersytecie Zielonogórskim. Pani Edyta Turniak prezentowała część wyników przygotowywanej pracy magisterskiej poświęconej allometrycznym podłożom dymorfizmu płciowego u zaskrońca. Gratulujemy!

   
 • Obrona pracy doktorskiej

  Z przyjemnością zawiadamiamy, że 25 listopada 2011r. o godz. 10:00 w Dużej Sali  Wykładowej Instytutu Zoologicznego Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego ul. Sienkiewicza 21 we Wrocławiu odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej naszej koleżanki, mgr Agnieszki Konowalik (Ogrodowczyk). 

  ... więcej  
 • Nowa książka

  Ukazała się nowa książka dr Roberta Maślaka i jego studenta Mikołaja Kaźmierczaka: Zółw egipski (Testudo kleinmanni Lortet, 1883). Biologia i problemy ochrony. Wydawnictwo Lineart, Warszawa. 96 stron, 17 zdjęć, 124 cytowane publikacje. ISBN 978-83-927375-1-3

  ... więcej  
 • Nowa książka

  Ukazała się nowa książka pod redakcją prof. Marii Ogielskiej pod tytułem Reproduction of Amphibians wydana przez Science Publishers.

   

   

  Więcej informacji pod adresem www.scipub.net/biology/reproduction-amphibians.html

   

   
 • Środowe Spotkania z Przyrodą

  Zakończyła się wiosenna edycja "Środowych Spotkań z Przyrodą" - wykładów popularno-naukowych adresowanych do młodzieży i wszystkich tych, którzy zainteresowani są szeroko rozuminymi problemami nauk przyrodniczych. Organizatorami wykładów są PTPP ProNatura, XII Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego z Wrocławia oraz Uniwersytet Wrocławski.

  ... więcej  
 • SKN Herpetologów

  Studenckie Koło Naukowe Herpetologów od początku swojego istnienia jest związane z naszym Zakładem. Opiekunem naukowym SNKH jest dr Robert Maślak.

  ... więcej