Pracownicy i doktoranci dr Beata Rozenblut-Kościsty

dr Beata Rozenblut-Kościsty

adiunkt

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel. +48 71 375 40 18

konsultacje:

wtorek, godz. 12-14

Moje zainteresowania naukowe ogniskują się na:

1) zjawisku hybrydogenezy u żab zielonych kompleksu Pelophylax esculentus. Szczególnie interesuje mnie poznanie mechanizmów eliminacji jednego z genomów rodzicielskich w komórkach linii płciowej u mieszańca i znaleźć odpowiedź na pytania: jak wybierany i usuwany jest jeden z genomów rodzicielskich, czy wszystkie komórki płciowe w gonadzie wybierają ten sam genom do eliminacji oraz jak eliminowany jest genom u osobników poliploidalnych Pelophylax esculentus.

2) wpływie zewnętrznych substancji będących analogami hormonów płciowych na determinację płci i rozwój gonad. Szczególnie interesuje mnie, czy hormony występujące w wodzie mogą być przyczyną zmiany płci (we współpracy z Leibniz-Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries w Berlinie, dr Matthias Stöck),

3) ocenie wieku metodą skeletochronologiczną u płazów bezogonowych (żaby, ropuchy, kumaki) i ogoniastych (traszki, salamandry). Analizuję strukturę wiekową populacji płazów z terenów niezmienionych i zurbanizowanych oraz innych podlegających silnej antropopresji. W tych badaniach ważny jest wpływ działalności człowieka na przeżywalność i długowieczność płazów.

4) występowaniu płazów i gadów na Dolnym Śląsku oraz ich czynnej ochronie. Szczególnie ważna dla mnie jest ochrona miejsc rozrodu płazów i szlaki migracji na godowiska oraz pogodzenie interesów ludzi i zwierząt na wybranych terenach.

Dydaktyka:

Wykłady: Biologia zwierząt, Adaptacje środowiskowe kręgowców, Rozwój i rozród kręgowców, Monitoring przyrodniczy,

Ćwiczenia: Struktura i Funkcja Organizmu, Techniki mikroskopowe, Biologia rozwoju, Ekologia stosowana, Biologia i Ochrona Kręgowców, Biologia zwierząt, Adaptacje środowiskowe kręgowców, Rozwój i rozród kręgowców, Monitoring przyrodniczy, Metodyka prowadzenia badań terenowych w botanice i zoologii.

Inne:

Pełnomocnik Dziekana ds. ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych.

W ramach zajęć zawodowych zajmuję się losem zwierząt wykorzystywanych do badań naukowych i celów dydaktycznych. Dbam, by przeprowadzane procedury badawcze były humanitarne i zgodne z zasadami etyki oraz polskim i unijnym prawodawstwem. W tej dziedzinie ściśle współpracuję z II Lokalną Komisją Etyczną do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach.

Dodatkowo angażuję się w zajęcia dla dzieci i młodzieży szkolnej – "Mój Pierwszy Uniwersytet", "Dolnośląski Festiwal Nauki" oraz "Uniwersytet I Wieku".

 

Aktualności

 • Program o salamandrze

  Meandry salamandry - Telewizja Polska wyemitowała nowy odcinek programu z serii Dzika Polska - tym razem poświęcony salamandrze plamistej. W programie wzięli udział pracownicy i doktoranci naszego Zakładu: prof. Maria Ogielska, mgr Anna Najbar oraz dr Agnieszka Konowalik. Program można obejrzeć na stronie Telewizji Polskiej http://vod.tvp.pl/audycje/wiedza/dzika-polska/wideo/meandry-salamandry/12904323

   
 • Konferencja nt. dobrostanu zwierząt

  Z inicjatywy dr. Roberta Maślaka i dr Agnieszki Sergiel, Katedra Biologii Ewolucyjnej i Ekologii jest współorganizatorem międzynarodowej, interdyscyplinarnej konferencji na temat zapewnienia właściwego poziomu dobrostanu zwierzętom utrzymywanym w ogrodach zoologicznych i regulacji prawnych niezbędnych do realizacji tego celu. W konferencji weźmie udział wielu znanych specjalistów, m.in. dr Kirsten Pullen badaczka goryli i innych naczelnych i dr Moira Harris, zajmująca się zachowaniem i dobrostanem słoni w niewoli. ... więcej  

 • Nowa książka

  Ukazała się nowa książka dr Bartosza Borczyka napisana we współpracy z dr hab. Bartłomiejem Najbarem z Uniwersytetu Zielonogórskiego poświęcona biologii i ochronie zaskrońca zwyczajnego. Najbar B. Borczyk B. 2012: Zaskroniec Zwyczajny. Biologia i ochrona. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, 169 str, 89 rycin. ISBN 978-83-7842-003-3 ... więcej  

 • Nagroda dla naszej studentki

  Z przyjemnością informujemy, że Pani Edyta Turniak, która pisze pracę magisterską w naszym Zakładzie zajęła II miejsce w konkursie na najlepszy referat wygłoszony podczas VI Międzynarodowej Konferencji Młodych Przyrodników "From Biotechnology to Environment Protection", która odbyła się w dniach 17-20 listopada 2011 na Uniwersytecie Zielonogórskim. Pani Edyta Turniak prezentowała część wyników przygotowywanej pracy magisterskiej poświęconej allometrycznym podłożom dymorfizmu płciowego u zaskrońca. Gratulujemy!

   
 • Obrona pracy doktorskiej

  Z przyjemnością zawiadamiamy, że 25 listopada 2011r. o godz. 10:00 w Dużej Sali  Wykładowej Instytutu Zoologicznego Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego ul. Sienkiewicza 21 we Wrocławiu odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej naszej koleżanki, mgr Agnieszki Konowalik (Ogrodowczyk). 

  ... więcej  
 • Nowa książka

  Ukazała się nowa książka dr Roberta Maślaka i jego studenta Mikołaja Kaźmierczaka: Zółw egipski (Testudo kleinmanni Lortet, 1883). Biologia i problemy ochrony. Wydawnictwo Lineart, Warszawa. 96 stron, 17 zdjęć, 124 cytowane publikacje. ISBN 978-83-927375-1-3

  ... więcej  
 • Nowa książka

  Ukazała się nowa książka pod redakcją prof. Marii Ogielskiej pod tytułem Reproduction of Amphibians wydana przez Science Publishers.

   

   

  Więcej informacji pod adresem www.scipub.net/biology/reproduction-amphibians.html

   

   
 • Środowe Spotkania z Przyrodą

  Zakończyła się wiosenna edycja "Środowych Spotkań z Przyrodą" - wykładów popularno-naukowych adresowanych do młodzieży i wszystkich tych, którzy zainteresowani są szeroko rozuminymi problemami nauk przyrodniczych. Organizatorami wykładów są PTPP ProNatura, XII Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego z Wrocławia oraz Uniwersytet Wrocławski.

  ... więcej  
 • SKN Herpetologów

  Studenckie Koło Naukowe Herpetologów od początku swojego istnienia jest związane z naszym Zakładem. Opiekunem naukowym SNKH jest dr Robert Maślak.

  ... więcej