Pracownicy i doktoranci dr Magdalena Chmielewska

dr Magdalena Chmielewska

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
konsultacje: wtorek, godz. 10-12
Zainteresowania badawcze:
1. Zjawisko hybrydogenezy u żaby wodnej Pelophylax esculentus (2n=26, 3n=39) jest przykładem rozmnażania, w którym dochodzi do przekazywania genów niezgodnego z prawami Mendla. Mieszańce są płodne, ale w trakcie gametogenezy produkują gamety (jaja i plemniki) zawierające z reguły 13 niezrekombinowanych chromosomów jednego gatunku rodzicielskiego, P. lessonae lub P. ridibundus. Zajmuję się wyjaśnieniem mechanizmów eliminacji genomu rodzicielskiego w komórkach linii płciowej u mieszańca Pelophylax esculentus. W szerszym kontekście badania te mają na celu powiązanie zaobserwowanego w hybrydogenezie fenomenu powstawania mikrojąder z podobnymi procesami opisanymi w somatycznych komórkach zwierzęcych, w tym nowotworowych i embrionalnych neuronach. Eliminacja genomu w komórkach linii płciowej u osobników mieszańcowych może prowadzić do nasilenia procesów degeneracyjnych na etapie dojrzewania gonad. Moim celem jest wyjaśnienie, czy dochodzi do zjawiska aneuploidii w pierwotnych komórkach płciowych, a jeśli tak to czy uruchamiane są procesy kontrolne kierujące nieprawidłowe komórki na szlak apoptotycznej śmierci komórki.
2. Interesuje mnie również zagadnienie odnawiania się puli oocytów diplotenowych z proliferujących komórek oogonialnych w jajnikach płazów bezogonowych u osobników juwenilnych i dojrzałych płciowo. Dotychczasowe badania naszego zespołu (patrz Ogielska i in., 2013) udowodniły na przykładzie Rana temporaria, że płazy nie mają nieograniczonej oogenezy jak ryby, ale tworzą oocyty „raz na całe życie” – podobnie do ssaków. Do odkrycia pozostaje jeszcze wiele, na przykład jakie czynniki przyczyniają się do hamowania przekształcenia oogoniów pierwotnych, rezydujących w jajnikach dojrzałych płciowo samic, w funkcjonalne oocyty diplotenowe.
3. W moich badaniach posługuję się metodami
a/ biologii molekularnej (identyfikacja taksonomiczna techniką PCR, analiza poziomu ekspresji mRNA w RT-PCR, analiza poziomu ekspresji białek techniką Western blot),
b/ cytogenetyki (genomowa hybrydyzacja in situ, GISH),
c/ biologii komórki oraz obrazowania w mikroskopii fluorescencyjnej i konfokalnej (analiza procesów apoptozy, analiza poziomu ekspresji antygenów tkankowych technikami imunohistochemii i immunofluorescencji).
4. We wcześniejszej pracy badawczej zajmowałam się identyfikacją i analizą ekspresji i funkcji białek otoczki jądra komórkowego u Xenopus laevis. Następnie działania moje obejmowały analizę poziomu ekspresji białek w aspekcie badań medycznych nad zastosowaniem cytostatyków, przełamywaniem oporności wielolekowej, poszukiwaniem markerów nowotworowych, patogenezą miażdżycy, a także charakterystyką komórek macierzystych z poroża jelenia.
Dydaktyka:
Wykład: Podstawy biologii molekularnej z elementami biotechnologii (Biologia).
Ćwiczenia: Biologia zwierząt, Zoologia Kręgowców, Adaptacje Środowiskowe Kręgowców, Rozwój i rozród kręgowców, Techniki badawcze w biologii eksperymentalnej (Wydział Nauk Biologicznych).
Inne:
członek Zespołu ds. pozyskiwania funduszy na Wydziale Nauk Biologicznych.
Sekretarz Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Biochemicznego.
Popularyzacja nauki w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, programu Mój Pierwszy Uniwersytet, Uniwersytetu Dzieci.

Aktualności

 • Program o salamandrze

  Meandry salamandry - Telewizja Polska wyemitowała nowy odcinek programu z serii Dzika Polska - tym razem poświęcony salamandrze plamistej. W programie wzięli udział pracownicy i doktoranci naszego Zakładu: prof. Maria Ogielska, mgr Anna Najbar oraz dr Agnieszka Konowalik. Program można obejrzeć na stronie Telewizji Polskiej http://vod.tvp.pl/audycje/wiedza/dzika-polska/wideo/meandry-salamandry/12904323

   
 • Konferencja nt. dobrostanu zwierząt

  Z inicjatywy dr. Roberta Maślaka i dr Agnieszki Sergiel, Katedra Biologii Ewolucyjnej i Ekologii jest współorganizatorem międzynarodowej, interdyscyplinarnej konferencji na temat zapewnienia właściwego poziomu dobrostanu zwierzętom utrzymywanym w ogrodach zoologicznych i regulacji prawnych niezbędnych do realizacji tego celu. W konferencji weźmie udział wielu znanych specjalistów, m.in. dr Kirsten Pullen badaczka goryli i innych naczelnych i dr Moira Harris, zajmująca się zachowaniem i dobrostanem słoni w niewoli. ... więcej  

 • Nowa książka

  Ukazała się nowa książka dr Bartosza Borczyka napisana we współpracy z dr hab. Bartłomiejem Najbarem z Uniwersytetu Zielonogórskiego poświęcona biologii i ochronie zaskrońca zwyczajnego. Najbar B. Borczyk B. 2012: Zaskroniec Zwyczajny. Biologia i ochrona. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, 169 str, 89 rycin. ISBN 978-83-7842-003-3 ... więcej  

 • Nagroda dla naszej studentki

  Z przyjemnością informujemy, że Pani Edyta Turniak, która pisze pracę magisterską w naszym Zakładzie zajęła II miejsce w konkursie na najlepszy referat wygłoszony podczas VI Międzynarodowej Konferencji Młodych Przyrodników "From Biotechnology to Environment Protection", która odbyła się w dniach 17-20 listopada 2011 na Uniwersytecie Zielonogórskim. Pani Edyta Turniak prezentowała część wyników przygotowywanej pracy magisterskiej poświęconej allometrycznym podłożom dymorfizmu płciowego u zaskrońca. Gratulujemy!

   
 • Obrona pracy doktorskiej

  Z przyjemnością zawiadamiamy, że 25 listopada 2011r. o godz. 10:00 w Dużej Sali  Wykładowej Instytutu Zoologicznego Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego ul. Sienkiewicza 21 we Wrocławiu odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej naszej koleżanki, mgr Agnieszki Konowalik (Ogrodowczyk). 

  ... więcej  
 • Nowa książka

  Ukazała się nowa książka dr Roberta Maślaka i jego studenta Mikołaja Kaźmierczaka: Zółw egipski (Testudo kleinmanni Lortet, 1883). Biologia i problemy ochrony. Wydawnictwo Lineart, Warszawa. 96 stron, 17 zdjęć, 124 cytowane publikacje. ISBN 978-83-927375-1-3

  ... więcej  
 • Nowa książka

  Ukazała się nowa książka pod redakcją prof. Marii Ogielskiej pod tytułem Reproduction of Amphibians wydana przez Science Publishers.

   

   

  Więcej informacji pod adresem www.scipub.net/biology/reproduction-amphibians.html

   

   
 • Środowe Spotkania z Przyrodą

  Zakończyła się wiosenna edycja "Środowych Spotkań z Przyrodą" - wykładów popularno-naukowych adresowanych do młodzieży i wszystkich tych, którzy zainteresowani są szeroko rozuminymi problemami nauk przyrodniczych. Organizatorami wykładów są PTPP ProNatura, XII Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego z Wrocławia oraz Uniwersytet Wrocławski.

  ... więcej  
 • SKN Herpetologów

  Studenckie Koło Naukowe Herpetologów od początku swojego istnienia jest związane z naszym Zakładem. Opiekunem naukowym SNKH jest dr Robert Maślak.

  ... więcej