Pracownicy i doktoranci dr Robert Maślak

dr Robert Maślak

adiunkt,
przedstawiciel niesamodzielnych pracowników naukowych w Senacie UWr

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. +48 71 375 40 40
www.maslak1.wordpress.com
www.bearproject.org

Konsultacje
wtorki, godz. 12-14

Zainteresowania badawcze

(1) etologia, w tym szczególnie zoopsychologia i dobrostan zwierząt dzikich w niewoli

Zachowanie zwierząt dzikich w niewoli, głównie ssaków i gadów, w tym: adaptacje do warunków niewoli,  stres – jego behawioralne i fizjologiczne wskaźniki, stereotypie i inne zaburzenia zachowania, zachowania seksualne zwierząt w niewoli, dobrostan i jego wskaźniki, etyczne i prawne aspekty humanitarnej ochrony zwierząt oraz jej naukowe podstawy. W latach 2007-2009 wykonawca grantu RSPCA i OTOZ Animals „Niedźwiedzie w niewoli. Badania dobrostanu w Polsce 2007-2009″.

(2) filogeografia i systematyka gadów, w tym szczególnie jaszczurek

Zróżnicowanie genetyczne, morfologiczne i filogeografia gadów, głównie jaszczurek (żyworodnej, zwinki, padalca zwyczajnego). Tematyka związana z rozprawą doktorską „Zmienność morfologiczna i genetyczna jaszczurki zwinki (Lacerta agilis Linnaeus, 1758)”. W latach 2004-2008 kierownik grantu MNiSW (KBN) „Filogeografia jaszczurki zwinki (Lacerta agilis Linnaeus, 1758)”.

(3) rozmieszczenie i ochrona zwierząt, w tym szczególnie płazów i gadów

Badania rozmieszczenia herpetofauny na terenie Dolnego Śląska. Zagrożenia i ochrona płazów i gadów, herpetofauna miast, preferencje siedliskowe płazów i gadów, ochrona siedlisk płazów przy budowie dróg i inwestycjach przemysłowych. Duże doświadczenie w realizacji i organizowaniu inwentaryzacji, waloryzacji i monitoringów przyrodniczych, koordynacji pracy zespołów specjalistów oraz różnego rodzaju działań związanych z ochroną płazów i gadów i ich siedlisk. Uczestnik badań rozmieszczenia herpetofauny na kilkunastu obszarach „Natura 2000”. Autor blisko 70 ekspertyz. Współpraca m.in. z Instytutem Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, Instytutem Ochrony Środowiska w Warszawie, Lasami Państwowymi, Urzędem Miasta Wrocławia.

Dydaktyka

autorski wykład monograficzny - Biologia i ochrona gadów

wykłady kursowe (współprowadzący) - Bioetyka, Adaptacje środowiskowe kręgowców, Fauna kręgowców Polski, Różnorodność biologiczna – fauna Polski

ćwiczenia - zoologia kręgowców i zajęcia terenowe.

Wymienione przedmioty prowadzone są dla kierunków: biologia, biologia z chemią, mikrobiologia, ochrona środowiska, dla studentów dziennych i zaocznych, a także dla słuchaczy studium podyplomowego Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym EKOZNAWCA.

 

Dla studentów

 

tematy prac magisterskich

- realizowane aktualnie i w ostatnich latach:

Wpływ warunków utrzymywania na zachowanie rysi europejskich (Lynx lynx) w ogrodzie zoologicznym we Wrocławiu

Zachowania socjalne magotów (Macaca sylvanus)w ogrodzie zoologicznym we Wrocławiu

Zachowanie słoni indyjskich (Elephas maximus) w warunkach ogrodu zoologicznego we Wrocławiu

Rozmieszczenie i wymagania siedliskowe gniewosza plamistego (Coronella austriaca Laurenti, 1768) na Dolnym Śląsku

Charakterystyka populacji padalca zwyczajnego (Anguis fragilis L. 1758) w Bieszczadach

Aktywność dobowa, zachowania stereotypowe i reakcja na stymulacje u żółwia Carettochelys insculpta (Carettochelyidae, Chelonia, Reptilia) w warunkach niewoli

Płazy i gady rezerwatu Łężczok (pow. Racibórz, woj. śląskie)

Płazy i gady Karkonoskiego Parku Narodowego

Autotomia ogona a socjalna struktura grupy u partenogenetycznych gekonów Lepidodactylus lugubris (Gekkonidae, Sauria, Reptilia)

Autotomia ogona a socjalna struktura grupy u gekonów z rodzaju Phelsuma (Gekkonidae, Sauria, Reptilia)

Ekologia populacji padalca zwyczajnego (Anguis fragilis L.) z północno-wschodniej Polski

Ekologia populacji jaszczurki zwinki (Lacerta agilis L.) z północno-wschodniej Polski

 

- proponowane do realizacji:

z etologii/zoopsychologii:

Wpływ niekontrolowanego dokarmiania na zachowanie niedźwiedzi brunatnych (Ursus arctos) w warunkach ogrodu zoologicznego

Zachowanie takinów miszmi (Budorcas taxicolor taxicolor) w warunkach niewoli

Aktywność dobowa i zachowanie żółwia Carettochelys insculpta (Carettochelyidae, Chelonia, Reptilia) w warunkach niewoli z zastosowaniem wzbogacania środowiskowego

Ponadto dowolny temat dotyczący zachowania/dobrostanu zwierząt dzikich w warunkach niewoli – według pomysłu studenta – do ustalenia.

Wymagania wobec kandydatów: cierpliwość, spostrzegawczość, umiejętności obserwacji zachowania zwierząt. Wskazana znajomość języków obcych (angielski, niemiecki) na poziomie umożliwiającym czytanie publikacji. W realizacji potrzebna będzie dobra znajomość obsługi komputera i kamery.

z herpetologii:

Płazy i gady wybranych regionów Dolnego Śląska – praca w terenie polegająca na inwentaryzacji stanowisk płazów i gadów w wybranych regionach Dolnego Śląska (ewentualnie innych terenów, np. w pobliżu miejsca swojego zamieszkania).

Ekologia gniewosza plamistego (Coronella austriaca) na Dolnym Śląsku – praca mająca na celu opis morfologii i ekologii wybranej populacji tego gatunku na Dolnym Śląsku.

Zróżnicowanie morfologiczne jaszczurki zwinki (Lacerta agilis) na terenie Bieszczadów i okolic – praca w terenie mająca na celu weryfikację danych dotyczących występowania populacji jaszczurki zwinki, w których część samic przybiera podobną do samców, zieloną barwę w czasie okresu godowego (populację taką odkryłem kilka lat temu blisko Bieszczad). Praca miałaby polegać na opisie tej populacji i sprawdzenie czy cecha ta jest rozpowszechniona także w innych populacjach żyjących w tamtym regionie.

Zróżnicowanie padalca zwyczajnego (Anguis fragilis) na terenie Polski – praca polegająca na opisie morfologii populacji padalca z dowolnego miejsca lub z kilku populacji z terenu Polski.

Istnieją także możliwości realizacji prac z zakresu herpetologii z innej tematyki niż przedstawiona, o ile student ma własny, oryginalny pomysł na taki temat.

Wymagania wobec kandydatów: większość proponowanych tematów wymaga doświadczenia w pracy terenowej, często także umiejętności obserwacji i łowienia płazów i gadów. W przypadku niektórych tematów niezbędna jest mobilność (auto). Wskazana znajomość języków obcych (angielski, niemiecki) na poziomie umożliwiającym czytanie publikacji. Obsługa komputera.

Aktualności

 • Program o salamandrze

  Meandry salamandry - Telewizja Polska wyemitowała nowy odcinek programu z serii Dzika Polska - tym razem poświęcony salamandrze plamistej. W programie wzięli udział pracownicy i doktoranci naszego Zakładu: prof. Maria Ogielska, mgr Anna Najbar oraz dr Agnieszka Konowalik. Program można obejrzeć na stronie Telewizji Polskiej http://vod.tvp.pl/audycje/wiedza/dzika-polska/wideo/meandry-salamandry/12904323

   
 • Konferencja nt. dobrostanu zwierząt

  Z inicjatywy dr. Roberta Maślaka i dr Agnieszki Sergiel, Katedra Biologii Ewolucyjnej i Ekologii jest współorganizatorem międzynarodowej, interdyscyplinarnej konferencji na temat zapewnienia właściwego poziomu dobrostanu zwierzętom utrzymywanym w ogrodach zoologicznych i regulacji prawnych niezbędnych do realizacji tego celu. W konferencji weźmie udział wielu znanych specjalistów, m.in. dr Kirsten Pullen badaczka goryli i innych naczelnych i dr Moira Harris, zajmująca się zachowaniem i dobrostanem słoni w niewoli. ... więcej  

 • Nowa książka

  Ukazała się nowa książka dr Bartosza Borczyka napisana we współpracy z dr hab. Bartłomiejem Najbarem z Uniwersytetu Zielonogórskiego poświęcona biologii i ochronie zaskrońca zwyczajnego. Najbar B. Borczyk B. 2012: Zaskroniec Zwyczajny. Biologia i ochrona. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, 169 str, 89 rycin. ISBN 978-83-7842-003-3 ... więcej  

 • Nagroda dla naszej studentki

  Z przyjemnością informujemy, że Pani Edyta Turniak, która pisze pracę magisterską w naszym Zakładzie zajęła II miejsce w konkursie na najlepszy referat wygłoszony podczas VI Międzynarodowej Konferencji Młodych Przyrodników "From Biotechnology to Environment Protection", która odbyła się w dniach 17-20 listopada 2011 na Uniwersytecie Zielonogórskim. Pani Edyta Turniak prezentowała część wyników przygotowywanej pracy magisterskiej poświęconej allometrycznym podłożom dymorfizmu płciowego u zaskrońca. Gratulujemy!

   
 • Obrona pracy doktorskiej

  Z przyjemnością zawiadamiamy, że 25 listopada 2011r. o godz. 10:00 w Dużej Sali  Wykładowej Instytutu Zoologicznego Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego ul. Sienkiewicza 21 we Wrocławiu odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej naszej koleżanki, mgr Agnieszki Konowalik (Ogrodowczyk). 

  ... więcej  
 • Nowa książka

  Ukazała się nowa książka dr Roberta Maślaka i jego studenta Mikołaja Kaźmierczaka: Zółw egipski (Testudo kleinmanni Lortet, 1883). Biologia i problemy ochrony. Wydawnictwo Lineart, Warszawa. 96 stron, 17 zdjęć, 124 cytowane publikacje. ISBN 978-83-927375-1-3

  ... więcej  
 • Nowa książka

  Ukazała się nowa książka pod redakcją prof. Marii Ogielskiej pod tytułem Reproduction of Amphibians wydana przez Science Publishers.

   

   

  Więcej informacji pod adresem www.scipub.net/biology/reproduction-amphibians.html

   

   
 • Środowe Spotkania z Przyrodą

  Zakończyła się wiosenna edycja "Środowych Spotkań z Przyrodą" - wykładów popularno-naukowych adresowanych do młodzieży i wszystkich tych, którzy zainteresowani są szeroko rozuminymi problemami nauk przyrodniczych. Organizatorami wykładów są PTPP ProNatura, XII Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego z Wrocławia oraz Uniwersytet Wrocławski.

  ... więcej  
 • SKN Herpetologów

  Studenckie Koło Naukowe Herpetologów od początku swojego istnienia jest związane z naszym Zakładem. Opiekunem naukowym SNKH jest dr Robert Maślak.

  ... więcej